Liệt sĩ Nguyễn Kim Vang - anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí Nguyễn Kim Vang chỉ huy Đại đội An ninh vũ trang phối hợp với các lực lượng tiến công vào hang ổ của địch tại thị xã Tuy Hoà diệt hơn 250 tên tề nguỵ ác ôn, giải thoát cán bộ, đảng viên và đồng bào ta bị địch giam cầm.

Xem thêm: Liệt sĩ Nguyễn Kim Vang - anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân