Những bài học sâu sắc

Trước hết, người chiến sĩ CAND phải luôn luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, phải xác định tinh thần vì Tổ quốc, vì Đảng, vì nhân dân mà phục vụ. Nếu không, dù công tác ở lĩnh vực nào cũng sẽ khó hoàn thành trách nhiệm vì sự nghiệp cách mạng phải trải qua nhiều gian khổ, hy sinh. Hai là, bản thân người chiến sĩ Công an phải đấu tranh với nhiều loại tội phạm, mỗi loại tội phạm có phương thức, âm mưu hoạt động khác nhau, do đó đòi hỏi người chiến sĩ công an phải luôn luôn học tập, trau dồi kiến thức, nghiên cứu tài liệu, học tập kinh nghiệm của đồng chí, đồng đội đi trước để vận dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu, trở thành người chiến sĩ Công an tinh thông về nghiệp vụ. Học tập, nghiên cứu để nắm vững tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm áp dụng, nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu. Thứ ba, người chiến sĩ công an với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, đấu tranh với tội phạm hàng ngày, hàng giờ, do vậy phải luôn có bản lĩnh, kiên định, vững vàng, luôn luôn làm chủ bản thân. Được như vậy, khi có tình huống phức tạp xảy ra, với kiến thức, kinh nghiệm và sự mưu trí, dũng cảm, nhạy bén, linh hoạt trong mọi tình huống, người cán bộ công an sẽ đưa ra hành động ngay, giải quyết công việc hiệu quả. Đặc biệt, đối với người lãnh đạo chỉ huy, nếu không bản lĩnh, bình tĩnh, sáng suốt thì khó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời.

          Sinh thời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc… Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thành công hoàn toàn”. Quan hệ giữa Công an với nhân dân là quan hệ gắn bó mật thiết, sống còn, nếu tách rời khỏi nhân dân thì không thể hoạt động được. Do đó, lực lượng công an phải luôn luôn sát dân, gần gũi, kính trọng, lễ phép với nhân dân, tập trung giải quyết nhanh chóng các yêu cầu chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT. Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, tôi nhận thấy rằng, những đồng chí nào gần gũi, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tin tưởng, yêu mến thì sẽ được nhân dân cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp đỡ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 40 năm công tác trong lực lượng công an, tôi đã tham gia khám phá và chỉ đạo đấu tranh, khám phá nhiều vụ án, chính nhờ sự giúp đỡ của nhân dân nên đều thành công tốt đẹp, nếu không có nhân dân giúp đỡ thì không thể giành thắng lợi.

Đại tá PHAN ĐẮC TỔNG

Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên