STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 26/2020/QĐ-UBND 08/09/2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2 97/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định số 97/2020/NĐ-CP về tăng cường mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không
3 98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
4 99/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu
5 96/2020/NĐ-CP 24/08/2020 ghị định số 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
6 91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
7 20/2020/QĐ-UBND 05/08/2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8 87/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
9 03/2020/TT-BNV 21/07/2020 Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
10 16/2020/QĐ-UBND 16/07/2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11 82/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
12 79/2020/TT-BCA 14/07/2020 Thông tư số 79/2020/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh
13 75/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
14 77/2020/NĐ-Cp 01/07/2020 Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát động
15 74/2020/TT-BCA 01/07/2020 Thông tư số 74/2020/TT-BCA quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu
16 75/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Nghị định số 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
17 61/2020/TT-BTC 22/06/2020 Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân
18 69/2020/TT-BCA 22/06/2020 Thông tư số 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân
19 70/2020/TT-BCA 22/06/2020 Thông tư số 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân
20 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
21 64/2020/QH14 18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
22 65/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
23 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật Đầu tư
24 60/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
25 59/2020/QH14 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp
26 62/2020/QH14 17/06/2020 uật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
27 58/2020/QH14 16/06/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
28 57/2020/QH14 16/06/2020 Luật Thanh niên
29 56/2020/QH14 10/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
30 63/2020/NĐ-CP 08/06/2020 Nghị định số 63/2020/NĐ-CP quy định về công nghiệp an ninh
31 12/2020/QĐ-UBND 03/06/2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
32 59/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
33 59/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 quy định cơ sở dữ liều về thi hành án hình sự
34 55/2020/NĐ-CP 22/05/2020 Nghị định số 55/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
35 55/2020/NĐ-CP 22/05/2020 Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
36 38/2020/TT-BCA 17/05/2020 Thông tư số 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân
37 09/2020/TT-BGTVT 23/04/2020 Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và đảm bảo hoạt động bay
38 49/2020/NĐ-CP 17/04/2020 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
39 29/2020/TT-BTC 17/04/2020 Thông tư 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
40 01/2020/TT-BNV 16/04/2020 Thông tư số 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
41 36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
42 440/QĐ-UBND 24/03/2020 Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, sửa đổi một số điều Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
43 24/2020/TT-BCA 10/03/2020 Thông tư số 24/2020/TT-BCA ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
44 32/2020/NĐ-CP 05/03/2020 NGHỊ ĐỊNH 32/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
45 31/2020/NĐ-CP 05/03/2020 31/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP
46 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư
47 28/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực LĐ, BHXH đưa người lao động Vệt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
48 23/2020/NĐ-CP 24/02/2020 NGHỊ ĐỊNH 23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
49 21/2020/NĐ-CP 17/02/2020 21/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP
50 19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 NGHỊ ĐỊNH 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập170
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm134
  • Hôm nay10,658
  • Tháng hiện tại64,673
  • Tổng lượt truy cập1,322,394
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây