NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ cho người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên

NGHỊ QUYẾT
Quy định mức hỗ trợ cho người không thuộc trường hợp
hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng được phân công trực tiếp
giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý
trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số kí hiệu 31/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/12/2023
Thể loại Nghị Quyết
Lĩnh vực Chính sách pháp luật
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
Người ký Cao Thị Hoà An