Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính Phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 88/2021/NĐ-CP 30/09/2021 Nghị định 88/2021/NĐ-CP về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần
2 87/2021/NĐ-CP 28/09/2021 Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
3 86/2021/NĐ-CP 24/09/2021 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
4 85/2021/NĐ-CP 24/09/2021 Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
5 84/2021/NĐ-CP 21/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
6 83/2021/NĐ-CP 12/09/2021 Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
7 82/2021/NĐ-CP 05/09/2021 Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
8 80/2021/NĐ-CP 25/08/2021 Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
9 77/2021/NĐ-CP 31/07/2021 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
10 68/2021/NĐ-CP 14/07/2021 Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
11 36/2021/NĐ-CP 28/03/2021 Nghị định 36/2021/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
12 34/2021/NĐ-CP 28/03/2021 Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
13 33/2021/NĐ-CP 28/03/2021 Nghị định 33/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh
14 32/2021/NĐ-CP 28/03/2021 Nghị định 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
15 29/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
16 28/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
17 27/2021/NĐ-CP 24/03/2021 Nghị định 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
18 26/2021/NĐ-CP 24/03/2021 Nghị định 26/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
19 24/2021/NĐ-CP 22/03/2021 Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
20 10/2021/NĐ-CP 08/02/2021 Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
21 09/2021/NĐ-CP 08/02/2021 Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng
22 08/2021/NĐ-CP 27/01/2021 Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
23 06/2021/NĐ-CP 25/01/2021 Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
24 01/2021/NĐ-CP 03/01/2021 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
25 78/2021/NĐ-CP 31/07/2021 Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
26 81/2021/NĐ-CP 26/08/2021 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
27 79/2021/NĐ-CP 15/08/2021 Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
28 76/2021/NĐ-CP 27/07/2021 Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển
29 75/2021/NĐ-CP 23/07/2021 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng
30 70/2021/NĐ-CP 19/07/2021 Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo
31 69/2021/NĐ-CP 14/07/2021 Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
32 67/2021/NĐ-CP 14/07/2021 Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
33 66/2021/NĐ-CP 05/07/2021 Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi
34 64/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
35 65/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
36 1161/2021/QĐ-CTN 29/06/2021 Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021
37 63/2021/NĐ-CP NGÀY 30/6 29/06/2021 NGHỊ ĐỊNH 63/2021/NĐ-CP NGÀY 30/6/2021 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)
38 62/2021/NĐ-CP 28/06/2021 Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú
39 61/2021/NĐ-CP 24/06/2021 Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
40 60/2021/NĐ-CP 20/06/2021 Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
41 59/2021/NĐ-CP 17/06/2021 Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
42 57/2021/NĐ-CP 03/06/2021 Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
43 58/2021/NĐ-CP 09/06/2021 Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
44 56/2021/NĐ-CP 30/05/2021 Nghị định 56/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
45 55/2021/NĐ-CP 23/05/2021 Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
46 53/2021/NĐ-CP 20/05/2021 Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022
47 54/2021/NĐ-CP 20/05/2021 Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
48 128/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
49 48/NQ-CP 05/05/2021 Nghị quyết 48/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021
50 12/2021/NĐ-CP 23/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá (27.4.2021)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập179
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm168
  • Hôm nay37,800
  • Tháng hiện tại100,877
  • Tổng lượt truy cập2,492,463
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây