Văn bản theo cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
8
Số kí hiệu:28/NQ-HĐND
Ngày ban hành:19/07/2022