Thông báo bổ sung Tuyển sinh vào các Trường CAND, hệ chính quy tuyển mới, năm 2022

Thứ năm - 31/03/2022 05:59 873 0
Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2022 của Bộ Công an. Công an tỉnh Phú Yên thông báo bổ sung thêm một số thông tin về tuyển sinh vào các Trường CAND, hệ chính quy tuyển mới, năm 2022 (tiếp theo Thông báo số 197/TB-CAT-PTCCB, ngày 16/3/2022 của Công an tỉnh Phú Yên)
Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2022 của Bộ Công an. Công an tỉnh Phú Yên thông báo bổ sung thêm một số thông tin về tuyển sinh vào các Trường CAND, hệ chính quy tuyển mới, năm 2022 (tiếp theo Thông báo số 197/TB-CAT-PTCCB, ngày 16/3/2022 của Công an tỉnh Phú Yên) như sau:
I. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI CÔNG DÂN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1. Đối tượng, tiêu chuẩn sơ tuyển: Theo Thông báo số 197/TB-CAT-PTCCB ngày 16/3/2022 của Công an tỉnh Phú Yên.
* Tiêu chuẩn các môn kiểm tra khả năng vận động như sau:
- Bật xa tại chỗ: Thành tích của thí sinh được xác định từ ván dậm bật đến vị trí tiêu đánh dấu điểm chạm gần nhất (đơn vị tính: Mét), cụ thể:
TT Thành tích (mét) Xếp loại
Nam Nữ
1 < 2,2 < 1,5 Không đạt
2 ≥ 2,2 ≥ 1,5 Đạt
- Chạy 100m: Thí sinh chạy hoàn thành cự ly 100m khi có một bộ phận từ thân trên (trừ tay) chạm vào mặt phẳng thẳng đứng, chứa vạch đích. Thành tích được tính từ lúc có hiệu lệnh “Chạy” đến khi hoàn thành cự ly; thành tích chạy được xác định là giây, tính đến 1/100 giây, cụ thể:
TT Thành tích (giây) Xếp loại
Nam Nữ
1 > 16’’00 > 20’’00 Không đạt
2 ≤ 16’’00 ≤ 20’’00 Đạt
- Chạy 800m đối với nữ: Thí sinh chạy hoàn thành cự ly 800m khi có một bộ phận từ thân trên (trừ tay) chạm vào mặt phẳng thẳng đứng, chứa vạch đích. Thành tích được tính từ lúc có hiệu lệnh “Chạy” đến khi hoàn thành cự ly; thành tích chạy được xác định là phút, giây, cụ thể:
TT Thành tích (phút, giây) Xếp loại
Nữ
1 > 5’30’’ Không đạt
2 ≤ 5’30’’ Đạt
- Chạy 1500m đối với nam: Thí sinh chạy hoàn thành cự ly 1500m khi có một bộ phận từ thân trên (trừ tay) chạm vào mặt phẳng thẳng đứng, chứa vạch đích. Thành tích được tính từ lúc có hiệu lệnh “Chạy” đến khi hoàn thành cự ly; thành tích chạy được xác định là phút, giây, cụ thể:
TT Thành tích (phút, giây) Xếp loại
Nam
1 > 7’30’’ Không đạt
2 ≤ 7’30’’ Đạt
- Co tay xà đơn: Thí sinh có thể sử dụng kỹ thuật lăng người hoặc giữ người thẳng đứng, số lần co xà được xác định khi hoàn thành động tác kéo thân mình lên ở vị trí cằm cao hơn thanh xà và hạ thân xuống đến khi tay duỗi ra toàn bộ, cụ thể:
TT Thành tích (lần) Xếp loại
Nam
1 < 12 Không đạt
2 ≥ 12 Đạt

2. Phương thức tuyển sinh, trường áp dụng và chỉ tiêu tuyển sinh
- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.
- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập THPT. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, D30, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND, cụ thể:
+ Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát gồm tổ hợp A00, A01, D30, C03, D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.
+ Ngành An toàn thông tin tại Học viện ANND gồm tổ hợp A00, A01, D30 và bài thi: CA1, CA3.
+ Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo gồm tổ hợp A01, D30, C00, C03, D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.
+ Các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đào tạo gồm tổ hợp A00, A01, D30 và bài thi CA1, CA3.
+ Các ngành do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo gồm tổ hợp A00 và bài thi CA1, CA3.
+ Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2.
+ Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.
+ Gửi đào tạo đại học ngành Bác sĩ đa khoa gồm tổ hợp B00 và bài thi CA1, CA3.
- Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, D30, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND theo tổ hợp tương tự Phương thức 3. Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì Bộ Công an sẽ có hướng dẫn sau.
- Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND.
- Ký hiệu mã tổ hợp xét tuyển theo quy ước của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
 
TT Mã tổ hợp Môn
1. A00 Toán, Vật lý, Hóa học
2. A01 Toán, Vật lý, tiếng Anh
3. D30 Toán, Vật lý, tiếng Trung Quốc
4. B00 Toán, Hóa học, Sinh học
5. C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
6. C03 Toán, Ngữ văn, Lịch sử
7. D01 Toán, Ngữ văn, tiếng Anh
8. D04 Toán, Ngữ Văn, tiếng Trung Quốc

- Ký hiệu mã bài thi đánh giá của Bộ Công an
TT Mã bài thi Phần Trắc nghiệm Phần Tự luận
1. CA1 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh Toán
2. CA2 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh Ngữ văn
3. CA3 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc Toán
4. CA4 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc Ngữ văn

3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức
Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau:
3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1
- Về giải đoạt được:
+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế có môn trùng với môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào trường CAND được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh;
+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận (được Bộ GD&ĐT đồng ý cử thi tuyển và có bằng khen của Bộ GD&ĐT) được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Văn học, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào một trong các trường Học viện ANND, Học viện CSND, Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND, Học viện Chính trị CAND;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Văn học, Vật lý, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Văn học, Tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hóa Sinh, Y Sinh và khoa học Sức khỏe, Kthuật Y Sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Vi Sinh, Y học chuyển dịch được xét tuyển thẳng vào ngành Y khoa gửi đào tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hệ thống nhúng, Phần mềm hệ thống được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, ngành An toàn thông tin của Học viện ANND.
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hóa học, Hệ thống nhúng, Khoa học vật liệu, Vật lý và Thiên n được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học PCCC.
- Tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Dự bài thi Bộ Công an và đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào được Bộ Công an, các trường CAND công bố.
3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2
- Có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn tính đến ngày 01/07/2022 của một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên; riêng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.
Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ quốc tế trên trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an đơn vị, địa phương trước ngày 01/06/2022 hoặc trực tiếp nộp tại các trường CAND trước ngày tổ chức bài thi Bộ Công an.
- Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi.
Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.
- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.
- Dự bài thi Bộ Công an và đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào được Bộ Công an, các trường CAND công bố.
3.3. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3
- Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn Tiếng Trung Quốc để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. Ví dụ, thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là tiếng Pháp thì vẫn được dự tuyển nhưng thí sinh chỉ được đăng ký tổ hợp xét tuyển vào trường CAND là D01- Toán, Văn, tiếng Anh, A01- Toán, Lý, tiếng Anh; D04 - Toán, Văn, tiếng Trung Quốc, D30 - Toán, Lý, tiếng Trung Quốc
- Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không;
- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học;
- Lưu ý: Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực để xét tuyển đại học CAND nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định (đến thời điểm đăng ký dự tuyển) và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND, có nguyện vọng xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi hoàn thành nghĩa vụ thì vẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và khai nguyện vọng đăng ký tại Cổng dịch vụ tuyển sinh vào 1 học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh.
3.4. Điều kiện đối với các thí sinh ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển theo Phương thức 3
- Tiêu chuẩn về giải: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo phương thức 1 nhưng không trúng tuyển theo phương thức 1 có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo Phương thức 3 và thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT, trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT tương ứng với môn đoạt giải, lĩnh vực đoạt giải để xét tuyển thẳng vào  các trường CAND được xác định tại Phương thức 1.
- Tốt nghiệp THPT năm 2022.
* Mức điểm cộng: giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được cộng 0.75 điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm, giải Khuyến khích được cộng 0.25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm được các trường CAND cộng cho thí sinh trước khi xây dựng phương án điểm.
4. Đăng ký sơ tuyển, lệ phí sơ tuyển: theo Thông báo số 197/TB-CAT-PTCCB ngày 16/3/2022 của Công an tỉnh Phú Yên.
5. Thủ tục đăng ký sơ tuyển: theo Thông báo số 197/TB-CAT-PTCCB ngày 16/3/2022 của Công an tỉnh Phú Yên.
6. Danh mục trường, vùng tuyển, ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển, mã ngành, chỉ tiêu và quy định về ĐKXT vào Học viện, trường Đại học CAND
- Khu vực tuyển sinh:
+ Phía Bắc: từ Thừa Thiên Huế trở ra;
+ Phía Nam: từ thành phố Đà Nẵng trở vào.
- Phân vùng tuyển sinh:
+ Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học PCCC, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Học viện Quốc tế; ngành An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện ANND; gửi đào tạo ngành y khoa tại Học viện Quân y: Toàn quốc.
+ Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND: tuyển sinh khu vực Phía Nam. Chỉ tiêu tuyển sinh và điểm xét tuyển được xác định theo từng địa bàn, trong đó Phú Yên thuộc địa bàn 4 gồm các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.
* Thí sinh thuộc đối tượng theo quy định có nguyện vọng thì đăng ký xét tuyển vào các Học viện, trường Đại học CAND theo danh mục dưới đây:
TT Tên trường/ngành đào tạo/Địa bàn tuyển sinh Ký hiệu trường Ký hiệu ngành Tổng chỉ tiêu Chỉ tiêu theo Phương thức 1 Chỉ tiêu theo Phương thức 2 Chỉ tiêu theo Phương thức 3 Tổ hợp xét tuyển theo Phương thức 3 Mã bài thi đánh giá của BCA
1 Học viện An ninh nhân dân ANH   450          
1.2 Ngành An toàn thông tin   7480202 50       A00, A01, D30 CA1, CA3
  - Phía Nam     25 Nam: 05   Nam: 18; Nữ: 02    
1.3 Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y)   7720101 50       B00 CA1, CA3
  - Phía Nam     25 Nam: 05   Nam: 20    
3 Học viện Chính trị CAND HCA   100          
3.1. Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước   7310200         A01, D30, C00, C03, D01, D04 CA1, CA2, CA3, CA4
  - Phía Nam     50 Nam: 04; Nữ: 01 Nam: 04; Nữ: 01 Nam: 37; Nữ: 03    
4. Trường Đại học An ninh nhân dân ANS   350          
4.1. Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh   7860100         A00, A01, D30, C03, D01, D04 CA1, CA2, CA3, CA4
  - Địa bàn 4     90 Nam: 07; Nữ: 01 Nam: 08; Nữ: 02 Nam: 66; Nữ: 06    
5 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân CSS 7860100 450          
5.1. Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát             A00,A01, D30, C03, D01, D04 CA1, CA2, CA3, CA4
  - Địa bàn 4     120 Nam: 10; Nữ: 01 Nam: 11; Nữ: 02 Nam: 87; Nữ: 09    
6. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy     50          
6.1. Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ   7860113         A00 CA1, CA3
  - Phía Nam PCS   25 Nam: 05   Nam: 18; Nữ: 02    
7. Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND     100          
7.1. Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần   7480200         A00, A01 CA1, CA3
  - Phía Nam HCN   50 Nam: 09; Nữ: 01   Nam: 36; Nữ: 04    
8. Học viện
Quốc tế
AIS   50          
8.1 - Ngôn ngữ Anh   7220201 30 Nam: 05; Nữ: 05 Nam: 04; Nữ: 04 Nam: 06; Nữ: 06 A01, D01 CA1, CA2
8.2 - Ngôn ngữ Trung quốc   7220204 20 Nam: 03; Nữ: 03 Nam: 03; Nữ: 03 Nam: 04; Nữ: 04 D01, D04 CA1, CA2, CA3, CA4

7. Địa điểm, thời gian, đối tượng khám sức khỏe sơ tuyển và kiểm tra khả năng vận động: theo Thông báo số 197/TB-CAT-PTCCB ngày 16/3/2022 của Công an tỉnh Phú Yên.
8. Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng sau đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân
 Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh (bao gồm thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường CAND) được đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường CAND được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các tổ hợp môn, các ngành, các trường CAND so với nguyện vọng đã khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. Điều kiện để điều chỉnh nguyện vọng:
- Nguyện vọng trường CAND xét tuyển trên Cổng dịch vụ tuyển sinh phải ở thứ tự nguyện vọng số 1.
- Thí sinh được điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển với điều kiện tổ hợp điều chỉnh đạt điều kiện sơ tuyển về học lực theo quy định và thí sinh đã khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (để các trường đại học có căn cứ kiểm dò). Trường hợp thí sinh không khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh (trên dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an) mà tự ý điều chỉnh tổ hợp xét tuyển vào đại học CAND trên Dữ liệu của Bộ GD&ĐT thì thí sinh chỉ được sử dụng tổ hợp đã đăng ký ban đầu để xét tuyển.
9. Công bố trúng tuyển và xác nhận nguyện vọng nhập học
- Các trường công bố thí sinh trúng tuyển theo số báo danh (nếu có) trên trang thông tin điện tử của trường, thông báo bằng văn bản đến Công an các đơn vị, địa phương và thông báo trực tiếp đến thí sinh.
+ Thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1: xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT; giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT trong thời hạn quy định cho Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển.
+ Thí sinh trúng tuyển theo phương thức 2: xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT hoặc chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.
+ Thí sinh trúng tuyển theo phương thức 3: xác nhận nguyện vọng nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT trong thời hạn quy định cho Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển và xác nhận nhập học vào trường CAND trúng tuyển trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
- Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an địa phương thì coi như thí sinh đó không xác nhận nhập học.
II. XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CAND HỆ CHÍNH QUY TUYỂN MỚI
1. Đối tượng, điều kiện xét tuyển thẳng: Con đẻ của liệt sĩ CAND, con đẻ của thương binh CAND (từ 81% trở lên), con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong CAND, con đẻ của Anh hùng lao động trong CAND, con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh (áp dụng cho tất cả các thí sinh, không riêng chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ) có trong danh sách xét tuyển đại học CAND, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ LĐTB&XH và Bộ Công an, có văn bản đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương (kèm hồ sơ minh chứng) gửi về Cục Đào tạo thẩm định.
2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển: chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2020, 2021 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào 1 học viện, trường đại học CAND trên Cổng dịch vụ tuyển sinh, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào của BCA, có đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
- Điểm ưu tiên ngoài ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT như sau:
+ Cộng 1.0 điểm cho thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an đang công tác hoặc đã nghỉ hưu hoặc của nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong CAND hoặc cán bộ Công an đã nghỉ mất sức hoặc chuyển ngành hoặc xuất ngũ hoặc đã từ trần có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển;
+ Cộng 0.5 điểm cho thí sinh là con đẻ của trưởng hoặc phó trưởng Công an xã bán chuyên trách có thời gian công tác trong lực lượng Công an xã từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển; con đẻ của trưởng, phó trưởng Công an xã bán chuyên trách đã nghỉ hưu, từ trần, chuyển công tác hoặc điều chuyển làm công an viên do thay đổi mô hình tổ chức nhưng có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an xã từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển.
Trường hợp thí sinh có bố hoặc mẹ là cán bộ Công an hoặc nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc trưởng (phó) trưởng Công an xã bán chuyên trách đã bị xử lý hình sự hoặc buộc thôi việc hoặc tước danh hiệu Công an nhân dân thì thí sinh không được hưởng ưu tiên trên. Trường hợp thí sinh có cả bố và mẹ là cán bộ Công an hoặc nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc trưởng (phó) trưởng Công an xã bán chuyên trách, nếu một trong hai người đã bị xử lý hình sự hoặc buộc thôi việc hoặc tước danh hiệu Công an nhân dân thì thí sinh vẫn được hưởng chế độ ưu tiên theo người còn lại;
- Chỉ tiêu: các Trường có chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chính quy khu vực Phía Nam
STT Trường Ký hiệu Chỉ tiêu nam Chỉ tiêu nữ Tổ hợp xét tuyển
1 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (hệ trung cấp) PC1 23 02 A00
2 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (hệ trung cấp) AN1 27 03 A00, A01, D30, B00, C03, D01, C00, D04
3 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (hệ trung cấp) CS2 84 06 A00, A01, D30, B00, C03, D01, C00, D04

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/thí sinh.
- Đơn vị tổ chức xét tuyển: Cục Đào tạo, Bộ Công an.
- Quy trình tổ chức xét tuyển, nhập học:
+ Thí sinh khai Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an, trong đó thí sinh điền đầy đủ thông tin và nguyện vọng xét tuyển vào 01 trường trung cấp theo phân vùng tuyển sinh. Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
+ Căn cứ nguyện vọng của thí sinh, chỉ tiêu được giao cho từng đối tượng, chỉ tiêu được giao cho từng trường, điểm trúng tuyển đại học CAND, dữ liệu điểm thí sinh và số thí sinh được tuyển thẳng (nếu có), số chiến sĩ đã được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp (nếu có), X02 xét tuyển theo tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trung cấp CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm cộng đối tượng theo quy định của Bộ Công an lấy từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu; thông báo cho Công an các đơn vị, địa phương cử đi đào tạo và các trường CAND tiếp nhận đào tạo.
- Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT thì sử dụng kết quả học bạ THPT để xét tuyển. Khi phát sinh, căn cứ tình hình thực tế Bộ Công an sẽ có hướng dẫn cụ thể.
III. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN HÓA NHỎ TUỔI (GIÁO DỤC VĂN HÓA BẬC THPT)
1. Trường tuyển sinh: Trường Văn hóa, Cục Đào tạo, Bộ Công an (Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 3, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).
2. Chỉ tiêu: Khi Bộ Công an có phân bổ chỉ tiêu cho Công an tỉnh sẽ thông báo.
3. Đối tượng, điều kiện xét tuyển thẳng
3.1. Đối tượng tuyển thẳng: Con đẻ của liệt sĩ CAND, con đẻ của thương binh CAND (từ 81% trở lên), con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong CAND, con đẻ của Anh hùng lao động trong CAND, con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.
3.2. Điều kiện tuyển thẳng
- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;
- Tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2022;
- Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;
- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên.
4. Đối tượng, điều kiện xét tuyển
4.1. Đối tượng xét tuyển: Người dân tộc thiểu số.
4.2. Điều kiện
- Thuộc thành phần dân tộc thiểu số cần tuyển;
- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;
- Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;
- Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;
- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên;
- Thường trú từ 05 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định còn hiệu lực của pháp luật.
- Học trung học cơ sở liên tục và tốt nghiệp trung học cơ sở tại trường đóng tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật hoặc tại trường dân tộc nội trú;
- Thông thạo tiếng nói của dân tộc mình hoặc dân tộc thiểu số theo từng vùng, miền của địa phương nơi thường trú.
* Lưu ý:
- Học sinh trúng tuyển giáo dục trung học phổ thông tại Trường Văn hóa không thuộc biên chế của lực lượng Công an nhân dân; quá trình học tập tại Trường Văn hóa, kinh phí học tập và các chế độ đối với học sinh do Bộ Công an chi trả. Sau khi tốt nghiệp tại Trường Văn hóa, được dự tuyển vào các trường đại học, trung cấp Công an nhân dân nếu đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh. Nếu không trúng tuyển đại học, trung cấp CAND được xét tuyển vào lực lượng CAND theo tỷ lệ phù hợp và cử đi học trung cấp CAND ngay.
- Đối với các trường hợp thí sinh học theo chương trình Trường học mới (VNEN): điểm tổng kết năm học được lấy theo trung bình cộng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm, việc xếp loại học lực áp dụng theo Điều 13 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh THPT, việc xếp loại hạnh kiểm căn cứ theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm để xác định xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.
5. Lệ phí sơ tuyển, xét tuyển: thí sinh nộp 120.000đ để phục vụ công tác sơ tuyển (ngoài lệ phí khám sức khỏe và hồ sơ tuyển sinh).
6. Thời gian sơ tuyển, thủ tục hồ sơ: Công an tỉnh Phú Yên sẽ thông báo khi Bộ Công an và Trường Văn hóa có hướng dẫn cụ thể.
Công an tỉnh Phú Yên thông báo về tuyển sinh vào các trường CAND hệ chính quy tuyển mới năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị, trường học biết, phối hợp; và để thí sinh biết, có nguyện vọng đăng ký sơ tuyển./.

Đính kèm Thông báo

Tác giả bài viết: Công an tỉnh Phú Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây