Thông báo tuyển chọn công dân tốt nghiệp trình độ đại học thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vào ngành CAND

Thứ sáu - 17/02/2023 01:49 895 0
Công an tỉnh Phú Yên thông báo tuyển chọn công dân tốt nghiệp trình độ đại học thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vào ngành CAND, cụ thể như sau
THÔNG BÁO
Tuyển chọn công dân tốt nghiệp trình độ đại học
thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vào ngành CAND

Công an tỉnh Phú Yên thông báo tuyển chọn công dân tốt nghiệp trình độ đại học thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vào ngành CAND, cụ thể như sau:
1. Số lượng: 03 chỉ tiêu (giới tính: nam, nữ)
2. Đối tượng tuyển chọn
- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định nêu trên đây.
3. Tiêu chuẩn tuyển chọn
3.1. Tiêu chuẩn chính trị
Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.
3.2. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.
3.3. Văn bằng trình độ: Tốt nghiệp trình độ đại học, xếp loại khá trở lên, thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo).
3.4. Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ và các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam thì tuyển chọn đến 35 tuổi; chức danh giáo sư, phó giáo sư thì tuyển chọn đến 40 tuổi.
3.5. Sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào CAND theo quy định hiện hành của Bộ Công an và các quy định sau:
- Chiều cao: đối với nam từ 1m62 trở lên; đối với nữ từ 1m56 trở lên.
- Thị lực: có thể cận thị, viễn thị nhưng không quá 3 điốp mỗi mắt.
4. Phương thức tuyển chọn
- Việc tuyển chọn được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ các trường hợp sau đây được tuyển chọn thông qua xét tuyển:
+ Có trình độ tiến sĩ;
+ Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
+ Các trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
- Số lượng người dự tuyển phải cao hơn ít nhất 02 lần so với chỉ tiêu cần tuyển.
5. Nội dung thi tuyển, xét tuyển
5.1. Vòng sơ tuyển
a) Phỏng vấn, tìm hiểu động cơ, mục đích, nguyện vọng vào phục vụ trong CAND (nội dung này đánh giá mức độ đạt hay không đạt).
b) Kiểm tra năng khiếu, nội dung: về sự bình tĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, trí nhớ và các yếu tố khác (nội dung này đánh giá mức độ đạt hay không đạt).
c) Kiểm tra nhận thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CAND bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút (nội dung này đạt yêu cầu nếu trả lời đúng trên 50% câu hỏi).
d) Kiểm tra trình độ ngoại ngữ (chọn ngoại ngữ tiếng Anh) bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút (nội dung này đạt yêu cầu nếu trả lời đúng trên 50% câu hỏi).
đ) Kiểm tra trình độ tin học theo yêu cầu vị trí công việc bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút (nội dung này đạt yêu cầu nếu trả lời đúng trên 50% câu hỏi). Riêng người dự tuyển thuộc diện thi tuyển không thực hiện bài kiểm tra tin học ở bước này, mà sẽ thực hiện phần thi chuyên môn trình độ nghiệp vụ về lĩnh vực cần tuyển là máy tính và công nghệ thông tin để đánh giá, chấm điểm (nếu vượt qua các nội dung của vòng sơ tuyển nêu trên).
* Việc sơ tuyển tiến hành theo thứ tự từ điểm a đến điểm đ; người dự tuyển không đạt yêu cầu ở nội dung điểm nào sẽ không được tiếp tục tham dự kiểm tra ở nội dung tiếp theo. Công dân dự tuyển đạt các yêu cầu ở phần sơ tuyển thì mới được thực hiện vòng thi tuyển hoặc vòng xét tuyển tiếp theo.
5.2. Vòng thi tuyển, xét tuyển
- Nội dung thi tuyển:
+ Hiểu biết, năng lực, kỹ năng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin;
+ Làm bài thi thực hành, tính thang điểm 100, hệ số 1. Thời gian thi thực hành từ 30 phút đến 45 phút.
- Nội dung xét tuyển:
+ Xét kết quả học tập của người dự tuyển;
+ Tổng điểm xét tuyển bằng điểm kết quả học tập nêu trên cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ Công an.
6. Xác định người trúng tuyển
6.1. Người trúng tuyển trong đợt thi tuyển bảo đảm các tiêu chí sau:
a) Là người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có tổng số điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Người được quyết định tuyển chọn (trúng tuyển) là người đảm bảo quy định tại điểm a (6.1), có tổng số điểm chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành và điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu được duyệt.
6.2. Người trúng tuyển trong đợt xét tuyển bảo đảm các tiêu chí sau:
- Là người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có điểm học tập, điểm tốt nghiệp mỗi loại đạt từ 20 điểm trở lên;
- Người được quyết định tuyển chọn (trúng tuyển) là người có điểm kết quả học tập và điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được duyệt.
- Đối với các trường hợp có trình độ tiến sĩ: trúng tuyển nếu đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và đạt các yêu cầu sơ tuyển theo quy định.
7. Về bố trí sử dụng cán bộ sau khi tuyển chọn: Bố trí tại Công an cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin…).
8. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
8.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Đơn tự nguyện phục vụ trong CAND (người dự tuyển tự trình bày);
- Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;
- Bản sao giấy khai sinh; Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);
- Bản sao (có chứng thực) Bằng tốt nghiệp trình độ Đại học và bảng điểm học tập toàn khóa; các văn bằng, chứng chỉ khác nếu có (như ngoại ngữ, tin học…). Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;
- Bản sao (có chứng thực) xác nhận là: con đẻ của Liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;
- 04 Ảnh màu (4x6cm) chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
8.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ngoài thủ tục quy định tại khoản 8.1 nêu trên, bổ sung các giấy tờ: Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc; Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác; Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền; Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
9. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày thông báo cho đến hết ngày 31/3/2023 (trường hợp sau ngày 31/3/2023, số lượng hồ sơ dự tuyển chưa đủ theo quy định, nếu công dân đến nộp hồ sơ dự tuyển thì sẽ xem xét tiếp nhận trong thời hạn cho phép để đảm bảo về thời gian tuyển chọn theo quy định của Bộ Công an).   
- Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Phú Yên (địa chỉ: số 457, Lê Duẩn, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên).
- Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Phú Yên hoặc qua các số điện thoại: 069.4362431; 0908264407; 0343432626).
Công an tỉnh Phú Yên thông báo để công dân biết, có nguyện vọng đăng ký dự tuyển./.

TẢI VỀ TẬP TIN
THÔNG BÁO
PHỤ LỤC

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây