THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 11

Thứ sáu - 18/11/2022 20:21 67 0
Từ ngày 15/10/2022 đến 14/11/2022
STT DANH MỤC THỐNG KÊ Tổng số Đường bộ Đường sắt Đường thủy
nội địa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 I. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG        
2 Số vụ 10 10 0 0
3 Số người chết 6 6 0 0
4      Trong đó, số nạn nhân là nữ 0      
5 Số người bị thương  7 7 0 0
6      Trong đó, số nạn nhân là nữ 1 1    
7 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 183 183 0 0
8 Số vụ liên quan đến CBCS Công an 0      
9 Số CBCS bị chết 0      
10 Số CBCS bị thương 0      
11 II. TÍNH CHẤT TAI NẠN GIAO THÔNG        
12 Số vụ va chạm giao thông 0 0    
13 Số người bị thương  0 0    
14 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 0 0    
15 Số vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng  4 4    
16 Số người bị thương  4 4    
17 Tài sản thiệt hại  (triệu đồng) 96 96    
18 Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng 6 6    
19 Số người chết 6 6    
20 Số người bị thương  3 3    
21 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 87 87    
22 Số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng 0      
23 Số người chết 0      
24 Số người bị thương  0      
25 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 0      
26 Số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng 0      
27 Số người chết 0      
28 Số người bị thương  0      
29 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 0      
30 III. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG        
31 Do người điều khiển sử dụng rượu, bia, chất kích thích có cồn 0 0    
32 Do người điều khiển sử dụng ma túy, chất gây nghiện 0 0    
33 Do người điều khiển vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện 0 0    
34 Do người điều khiển đi sai làn đường, phần đường 2 2    
35 Do người điều khiển vi phạm vượt sai quy định 0 0    
36 Do vi phạm quy định an toàn giao thông khi chuyển hướng 0 0    
37 Do người điều khiển dừng đỗ sai quy định 0 0    
38 Do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật 0 0    
39 Do công trình giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn  0 0    
40 Do người đi bộ sang đường sai quy định 0 0    
41 Nguyên nhân khác 1 1    
42 Chưa xác định được nguyên nhân 7 7    
43 IV. KHỞI TỐ        
44 - Vụ 3 3    
45 - Bị can 3 3    
46 V. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG        
47 Số trường hợp vi phạm bị xử lý 1741 1741    
48 Phạt tiền (triệu đồng) 1617,7 1617,7