THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 6/2023

Thứ hai - 19/06/2023 22:36 85 0
Thống kê từ ngày 15/5/2023 đến 14/6/2023
STT DANH MỤC THỐNG KÊ Tổng số Đường bộ Đường sắt Đường thủy
nội địa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 I. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG        
2 Số vụ 7 7 0 0
3 Số người chết 4 4 0 0
4      Trong đó, số nạn nhân là nữ 2 2    
5 Số người bị thương  6 6 0 0
6      Trong đó, số nạn nhân là nữ 3 3    
7 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 71,5 71,5