THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 8/2023

Thứ sáu - 18/08/2023 03:41 87 0
Thống kê từ ngày 15/7/2023 đến 14/8/2023
STT DANH MỤC THỐNG KÊ Tổng số Đường bộ Đường sắt Đường thủy
nội địa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 I. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG        
2 Số vụ 18 18 0 0
3 Số người chết 9 9 0 0
4      Trong đó, số nạn nhân là nữ 1 1    
5 Số người bị thương  15 15 0 0
6      Trong đó, số nạn nhân là nữ 2 2    
7 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 75 75 0 0
8 Số vụ liên quan đến CBCS Công an 0      
9 Số CBCS bị chết 0      
10 Số CBCS bị thương 0      
11 II. TÍNH CHẤT TAI NẠN GIAO THÔNG        
12 Số vụ va chạm giao thông 0      
13 Số người bị thương  0      
14 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 0      
15 Số vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng  9 9    
16 Số người bị thương  14 14    
17 Tài sản thiệt hại  (triệu đồng) 16 16    
18 Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng 9 9    
19 Số người chết 9 9    
20 Số người bị thương  1 1    
21 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 59 59    
22 Số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng 0      
23 Số người chết 0      
24 Số người bị thương  0