THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 9/2023

Thứ ba - 19/09/2023 03:43 114 0
Thống kê từ ngày 15/8/2023 đến 14/9/2023
STT DANH MỤC THỐNG KÊ Tổng số Đường bộ Đường sắt Đường thủy
nội địa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 I. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG        
2 Số vụ 21 20 1 0
3 Số người chết 11 11 0 0
4      Trong đó, số nạn nhân là nữ 2 2    
5 Số người bị thương  16 15 1 0
6      Trong đó, số nạn nhân là nữ 2 2    
7 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 54 52 2 0
8 Số vụ liên quan đến CBCS Công an 0      
9 Số CBCS bị chết 0      
10 Số CBCS bị thương 0      
11 II. TÍNH CHẤT TAI NẠN GIAO THÔNG        
12 Số vụ va chạm giao thông 2 1 1  
13 Số người bị thương  2 1 1  
14 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 3 1 2  
15 Số vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng  8 8    
16 Số người bị thương  10 10    
17 Tài sản thiệt hại  (triệu đồng) 29 29    
18 Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng 11 11    
19 Số người chết 11 11    
20 Số người bị thương  4 4    
21 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 22 22    
22 Số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng 0      
23 Số người chết 0      
24 Số người bị thương  0      
25 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 0      
26 Số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng 0      
27 Số người chết 0      
28 Số người bị thương  0      
29 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 0      
30 III. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG        
31 Do người điều khiển sử dụng rượu, bia, chất kích thích có cồn 0      
32 Do người điều khiển sử dụng ma túy, chất gây nghiện 0      
33 Do người điều khiển vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện 1 1    
34 Do người điều khiển đi sai làn đường, phần đường 4 4    
35 Do người điều khiển vi phạm vượt sai quy định 1 1    
36 Do vi phạm quy định an toàn giao thông khi chuyển hướng 0      
37 Do người điều khiển dừng đỗ sai quy định 0      
38 Do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật 0