Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Cơ sở chính trị vững chắc để CAND bứt phá, phát triển

Thứ tư - 19/04/2023 22:11 443 0
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 19/4, Hội thảo khoa học cấp quốc gia "CAND với việc thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" đã hoàn thành nội dung đề ra.

Dưới sự chủ trì, điều hành của Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các đại biểu đã phân tích, luận giải sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đánh giá toàn diện những kết quả mà lực lượng CAND đạt được trong gần nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Cơ sở chính trị vững chắc để CAND bứt phá, phát triển -0
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì, điều hành hội thảo.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Với tham luận "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước khi nước chưa nguy", Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã phân tích cụ thể khái niệm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

"Vấn đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là truyền thống của dân tộc. Nghị quyết Đại hội XIII khẳng định sâu sắc hơn vấn đề này trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống của ông cha. Đây là phương châm, tư tưởng hết sức quan trọng. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm là sớm về tư duy, nhận thức, quan điểm, phương châm hành động; sớm trong nhận diện vấn đề, các phương án, lực lượng. Bảo vệ từ xa không chỉ về không gian mà còn về thời gian, chủ động phát hiện, nhận diện những nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia", Trung tướng Trần Vi Dân nhấn mạnh và khẳng định hai vấn đề này có mối liên quan với nhau hết sức chặt chẽ. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là bảo vệ sự nghiệp đổi mới, giữ ổn định chính trị, môi trường hoà bình để phát triển đất nước...

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Cơ sở chính trị vững chắc để CAND bứt phá, phát triển -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu kết luận hội thảo.

Theo Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác cho thấy, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tạo sự chuyển biến tích cực; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tập trung chỉ đạo, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; công tác dân vận, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới về gắn liền xây dựng, chỉnh đốn Đảng để làm Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng để góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Qua thực tiễn đổi mới, Đảng ta ngày càng phát triển toàn diện. Văn kiện đại hội cũng nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, hết sức coi trọng bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng chuẩn mực về đạo đức; nhấn mạnh tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn càng phải nêu gương.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Cơ sở chính trị vững chắc để CAND bứt phá, phát triển -1
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trình bày tham luận tại hội thảo.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Cơ sở chính trị vững chắc để CAND bứt phá, phát triển -0
Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân trình bày tham luận tại hội thảo.

"Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng nhấn mạnh vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân, tăng cường giám sát quyền lực, không để quyền lực bị tha hoá, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn... Đây cũng thể hiện sự thấm nhuần của Đảng ta về tư tưởng Hồ Chí Minh", GS Hoàng Chí Bảo phân tích. Theo đó, cần hết sức chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng văn hoá về con người; tăng cường công tác đào tạo tổ chức cán bộ; chú trọng giáo dục đạo đức, danh dự, trách nhiệm, liêm sỉ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chi bộ - "tế bào của cơ thể Đảng", bởi toàn bộ chi bộ mạnh thì Đảng sẽ trong sạch, vững mạnh...

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, các thế lực thù địch luôn tìm cách tấn công công tác nhân sự của Đảng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân, trong đó, không gian mạng là nơi dễ dàng để các đối tượng thực hiện kế hoạch đó.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Cơ sở chính trị vững chắc để CAND bứt phá, phát triển -0
GS.TS Hoàng Chí Bảo trình bày tham luận tại hội thảo.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Cơ sở chính trị vững chắc để CAND bứt phá, phát triển -1
Đồng chí Lưu Đình Phúc trình bày tham luận tại hội thảo.

"Về giải pháp tổng thể, không chỉ "quét" sạch "rác" chống phá trên không gian mạng mà còn phải kết hợp cả "xây", giữ vững thế trận truyền thông của Đảng, đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng", đồng chí Lưu Đình Phúc nhấn mạnh. Bên cạnh đó, từng cán bộ, đảng viên phải là cán bộ dân vận khéo, thực hiện dân chủ trong Đảng, trong từng cơ quan, đơn vị; đầu tư, phát triển công nghệ đủ mạnh để rà quét, phát hiện, thông tin "xấu, độc"; tạo thế trận nhân dân bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, trong đó nòng cốt là sự tham gia chủ động, tích cực của lực lượng vũ trang, thông tin, truyền thông, báo chí, đoàn thể, quần chúng...

Đảng bộ Công an Trung ương gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, xuất phát từ chủ trương, định hướng được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hội thảo đã làm rõ hơn nhận thức, tư duy mới về Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phù hợp với tiến trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, hiệu quả, với cơ sở chính trị rất vững chắc, đồng bộ, phù hợp, mở ra cơ hội lớn để lực lượng CAND bứt phá và phát triển.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Cơ sở chính trị vững chắc để CAND bứt phá, phát triển -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Gần nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương; cấp uỷ, Công an các địa phương đã tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, chủ động, thể hiện quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, đạt được những kết quả mà Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương và nhân dân đánh giá cao...

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các cấp uỷ đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên trong CAND cần xác định rõ hơn nữa về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn liền với việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. "Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, sâu sắc trong suốt nhiệm kỳ và trong những thời gian tiếp theo", đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Cơ sở chính trị vững chắc để CAND bứt phá, phát triển -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội thảo.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời kiên quyết khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ, các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đã được đề cập trong Đề án số 06 và Nghị quyết sô 12 của Bộ Chính trị trong quá trình tổ chức thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động các nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an cơ sở...

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây