Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2023

Thứ năm - 03/08/2023 05:45 98 0
Sáng ngày 03/8/2023, Tại Hội trường Giao ban Công an tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án“Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn năm 2030” tỉnh Phú Yên (Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh) tổ chức Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
Sáng ngày 03/8/2023, Tại Hội trường Giao ban Công an tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án“Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn năm 2030” tỉnh Phú Yên (Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh) tổ chức Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đại tá Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác chủ trì hội nghị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự Hội nghị có thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh, Tổ trưởng, Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Tổ giưps việc Đề án 06 tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá: Trong 06 tháng đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Tổ Đề án 06 Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đã tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06. Nổi bật, đến ngày 20/6/2023, tỉnh Phú Yên được Bộ Công an công nhận hoàn thành thu nhận 100% hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (sớm 40 ngày so với tiến độ Bộ Công an giao); thu nhận 414.549 hồ sơ định danh điện tử và đã kích hoạủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn thông tin theo quy định và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các sở, ngành, địa phương đã khai thác sử dụng 20 trường thông tin trên hệ thống, với 11.710 lượt tra cứu thông tin công dân từ Cổng thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06, đối với 11 dịch vụ công thuộc lực lượng Công an đã tiếp nhận 79.516/126.424 hồ sơ (đạt tỷ lệ 62,89%); đối với 14 dịch vụ công thuộc các sở, ngành đã tiếp nhận, giải quyết 19.467/19792 hồ sơ (đạt tỉ lệ 98,35%). Đã triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng”.

Các Sở, ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung thuộc chức năng quản lý, như: Sở Y tế triển khai mô hình điểm cấp tỉnh về thực hiện Đề án 06 “Khám chữa bệnh sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID”, với 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai theo quy định; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh thực hiện rà soát, cấp Căn cước công dân cho các em học sinh trong độ tuổi phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2022-2023… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tiện ích, hiệu quả của Đề án 06 đến người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với hàng trăm lượt tin bài, phóng sự đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội và hàng chục hội nghị tuyên truyền, tiêu biểu là UBND thành phố Tuy Hòa, UBND thị xã Sông Cầu triển khai hiệu quả Ngày hội chuyển đổi số, Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động Tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Phú Yên tiên phong chuyển đổi số”…

Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu thảo luận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp của tỉnh; đặc biệt biểu dương vai trò thường trực của Công an tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06. Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt “lấy người dân là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu trong việc triển khai Đề án 06” và mục tiêu là đem lại cho người dân, doanh nghiệp những tiện ích tốt nhất, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp của tỉnh phát huy những kết quả đạt được, quyết liệt triển khai thực hiện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Đề án trong 06 tháng cuối năm 2023.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đề nghị trong 06 tháng cuối năm 2023, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp của tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; duy trì hoạt động hiệu quả Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, nhất là cấp xã; tăng cường công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số, Đề án 06 đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, chủ động tham gia thực hiện. Đẩy mạnh việc ứng dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử trong khám, chữa bệnh thay thế thẻ Bảo hiểm y tế giấy; tăng cường thực hiện các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Triển khai thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ liên quan đến việc bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Tiếp tục duy trì, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”; đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ, tài liệu; khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu dân cư, Căn cước công dân phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt và nâng cao tỉ lệ sử dụng tài khoản Định danh điện tử (VNeID) trong giao dịch điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; sử dụng thông tin tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thế các giấy tờ trong giao dịch theo quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 Đ/c Đại tá Phan Thanh Tám-Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Đ/c Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
  CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

Tác giả: Quách Hữu Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây