Người dân không cần bổ sung thông tin về mống mắt cho đến khi đổi thẻ căn cước

Người dân không cần bổ sung thông tin về mống mắt cho đến khi đổi thẻ căn cước

Luật Căn cước vừa được Quốc hội thông qua sáng 27/11 bổ sung việc thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân. Vậy, người dân đã có thẻ căn cước có phải bổ sung thông tin mống mắt trong thông tin căn cước hay không?

))) NGƯỜI DÂN CẦN BIẾT

Người dân cần biết
trangchu 03