"Bay hơi" 3 tỷ đồng do quét camera trên phần mềm dịch vụ công giả mạo

"Bay hơi" 3 tỷ đồng do quét camera trên phần mềm dịch vụ công giả mạo

Đây là một trong những vụ việc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đưa ra nhằm khuyến cáo người dân cảnh giác trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến cuối năm đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

))) NGƯỜI DÂN CẦN BIẾT

Người dân cần biết
trangchu 03