Cần cảnh giác những biến tấu của hội, nhóm “yêu đồ lính”