Đừng bị “lạc trôi” theo những lời tung hô, kích động