Tái diễn những luận điệu lạc lõng trong ngày hội thống nhất non s