Thay đổi cách tiếp cận mới trong xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

Chủ nhật - 19/03/2023 21:58 834 0
Từ thực tiễn tình hình, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh nội địa đã đề nghị Công an các địa phương xây dựng các mục tiêu, lộ trình, giao trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân.

Hằng tháng có đánh giá các mặt làm được, những vấn đề còn tồn tại. Từ việc thay đổi cách tiếp cận mới, Cục An ninh nội địa với vai trò là đơn vị chủ trì đã có những tham mưu chiến lược với lãnh đạo Bộ, chỉ đạo kịp thời, toàn diện, tạo sự thống nhất, đồng thuận với Công an các đơn vị, địa phương bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Biến chỉ tiêu thành những kết quả cụ thể

Trong những đợt cao điểm, các tổ công tác của Cục An ninh nội địa đã không quản vất vả, lặn lội đến các địa bàn trọng điểm; phối hợp với các tổ công tác của Công an các địa phương tham gia vận động, đấu tranh với số đối tượng cầm đầu, cốt cán của tổ chức. Công an các địa phương đồng thời đã tích cực, tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh, xoá bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Các đơn vị đã có cách tiếp cận mới, đột phá để đấu tranh. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của số đối tượng cốt cán, đối tượng cầm đầu cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, đã ngăn chặn triệt để được âm mưu của các đối tượng…

"Thành công lớn nhất đó là nhiều đối tượng cầm đầu, cốt cán sau khi được vận động, giải thích đã tự giác tháo dỡ, giao nộp và tiêu huỷ các đồ vật, biểu tượng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Một số đối tượng khác đã từ bỏ tổ chức để quay về tín ngưỡng truyền thống hoặc theo tôn giáo hợp pháp; tự giác tham gia cùng chính quyền cơ sở vận động người dân cam kết từ bỏ. Một số trường hợp đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình từ bỏ tham gia tổ chức…", một cán bộ Cục An ninh nội địa cho biết.

cong an 2.jpg -0
Cục An ninh nội địa phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng trao nhà tặng một hộ gia đình tại huyện Bảo Lâm.

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tiếp tục được chú trọng; sử dụng nhiều hình thức mới, cách làm hay, sáng tạo gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Với những hình thức tuyên truyền phong phú, những phóng sự chân thực, những thước phim do cán bộ Cục An ninh nội địa phối hợp với Công an địa phương xây dựng đã góp phần giúp những người tin và theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình hiểu được bản chất và phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trong tổ chức.

 Cục An ninh nội địa đã phối hợp với các đơn vị chú trọng công tác kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở. Đến nay, 100 % cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở đều được rà soát, củng cố kiện toàn. Các bộ, ban, ngành và Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh đã chủ động ưu tiên các nguồn lực để bảo đảm an ninh xã hội đối với người dân tại địa bàn bị ảnh hưởng; xây dựng thiết chế văn hoá và triển khai hương ước, quy định tại địa bàn bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước với đồng bào các dân tộc thiểu số ở 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Từ đó, đã góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ cơ sở, các phong tục, tập quán lạc hậu dần được loại bỏ. Bộ Công an đã phối hợp với UBND các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên góp phần quan trọng vào việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; các phong tục, tập quán lạc hậu dần bị loại bỏ; phối hợp với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà cho 1.400 hộ nghèo tại địa bàn tỉnh.

Kết quả đạt được sau 1 năm triển khai được ghi nhận bằng những con số cụ thể. Đã củng cố 100% hệ thống chính trị cơ sở tại các thôn, bản bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; tuyên truyền, vận động gần 8.000 người cam kết từ bỏ tổ chức này. Trong đó, đáng chú ý là đã xoá bỏ hoàn toàn tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai… Những địa bàn từng là điểm nóng, bị ảnh hưởng giờ đã trở lại bình yên, người dân yên tâm sinh sống.

Kinh nghiệm từ thực tiễn

Từ một địa bàn từng là "điểm nóng" về hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, đến nay, Thái Nguyên đã trở thành "điểm trắng". Để có thành công trên, có sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, tại các địa bàn phức tạp là huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai, Công an huyện đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thành lập các tổ công tác do đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư, Chủ tịch xã làm tổ trưởng. Trong đó, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cá nhân, tổ công tác trong việc giảm số người dân bị ảnh hưởng, giảm địa bàn và thời gian. Đối với các nội dung tuyên truyền, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phân công các tổ chức xuống địa bàn, vào từng nhà các hộ dân bị ảnh hưởng của tổ chức để tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương; sự quyết tâm chính trị cao của lực lượng Công an và sự đồng tình, ủng hộ của người dân, các tổ chức đã vận dụng linh hoạt các biện pháp công tác nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Cụ thể, trong các tổ công tác đã bố trí cán bộ người dân tộc Mông tham gia công tác tuyên truyền. Qua đó, đã giúp người dân nhận thức rõ hơn về bản chất của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Đối với các hộ không có mặt tại nhà vào ban ngày thì cán bộ bố trí lực lượng tuyên truyền vào khung giờ từ 18 đến 22h; thực hiện việc vận động ngay tại nương, rẫy và khu vực dân cư… "Mưa dầm thấm lâu", qua tuyên truyền, một bộ phận người dân đã nhận thức về hoạt động sai trái của tổ chức. Từ đó, đã tự nguyện tháo dỡ tấm phông trắng trong nhà, ký cam kết từ bỏ tà đạo.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; các chính sách phát triển kinh tế, xã hội và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với chiếu phim tài liệu tuyên truyền; củng cố hệ thống chính trị cơ sở…

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo rà soát các chính sách kinh tế, văn hoá, xã hội với đồng bào dân tộc; hướng dẫn đồng bào dân tộc Mông bổ sung hương ước, quy ước tại từng thôn, bản, đảm bảo giữ gìn, phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc; bài trừ các hủ tục…, tổ chức vận động cho các hộ dân ký cam kết không tin, không theo tổ chức Dương Văn Mình. Tỉnh Thái Nguyên cũng đã vận động người có uy tín và những người có chức sắc cùng tham gia. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, đến nay trên địa bàn đã vận động được 227 hộ, với hơn 1.000 nhân khẩu trên địa bàn, 13 xóm, 6 xã và 2 huyện cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Tại địa bàn Cao Bằng, UBND tỉnh cũng có nhiều biện pháp đổi mới trong công tác đấu tranh. Theo đó, UBND tỉnh Cao Bằng đã giao trách nhiệm cho người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện có liên quan chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng tổ, đội cá nhân để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chủ động đổi mới các giải pháp trong triển khai công tác tuyên truyền, đấu tranh. 100% các địa bàn bị ảnh hưởng bởi tổ chức này thường xuyên được rà soát, đánh giá toàn diện. Cho đến thời điểm này, 100% hệ thống chính trị sơ sở tại địa bàn đã đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền. Các trưởng xóm, trưởng bản, trưởng dòng họ tại các điểm nhóm đã có thái độ hợp tác, thân thiện với lực lượng Công an, cấp uỷ và chính quyền địa phương, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân từ bỏ tà đạo.

Để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tỉnh Cao Bằng đã chủ động thành lập các tổ công tác đấu tranh với sự tham gia của 24 thành viên, trong đó có 8 sở, ban, ngành và 6 đồng chí Bí thư huyện uỷ các huyện bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tại cấp huyện, xã đã thành lập các tổ công tác tại cấp mình do người đứng đầu cấp uỷ làm tổ trưởng để huy động sự vào cuộc của các sở, ban, ngành và cấp uỷ, chính quyền địa phương. Trong đó, Công an đóng vai trò là lực lượng nòng cốt. Đến nay, tại cấp huyện, xã các đơn vị đã thành lập và duy trì 44 tổ công tác bám, nắm địa bàn, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Một thành công nữa của tỉnh Cao Bằng là việc thành lập và duy trì các "Tổ tương trợ" tại các địa bàn có hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tổ công tác này đã giúp đỡ, hỗ trợ quần chúng trong lao động, sản xuất, khi gia đình có việc nhất là việc tang, việc cưới, ốm đau, hoạn nạn… Từ đó, đã xoá bỏ tâm lý lo sợ bị các đối tượng cầm đầu, cốt cán o ép, khống chế, đe doạ, cô lập. Đến thời điểm này, trên địa bàn đã thành lập và duy trì hoạt động của 53 "Tổ tương trợ". Các tổ đã giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà, thu ngô, xây dựng chuồng lợn, sửa chữa đường điện trên 600 ngày công…

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cao Bằng; sự vào cuộc của lực lượng Công an, đến nay đã kéo giảm 72% số người tin, theo; xoá bỏ hoàn toàn 15/15 "Nhà đòn"; xoá bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình ở 20 xóm, khu dân cư tại 14 địa bàn xã, 4 huyện. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội được các sở, ban, ngành và cấp uỷ, chính quyền cơ sở chủ động triển khai thực hiện, cùng với công tác bảo đảm an sinh xã hội; hướng dẫn, hỗ trợ phát triển kinh tế đã góp phần thay đổi nhận thức, tư tưởng của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tập trung lao động, sản xuất, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Bắc Kạn thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, vùng đồng bào dân tộc Mông nói riêng. Do đó, vùng đồng bào dân tộc Mông được quan tâm, đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội nên đời sống của đồng bào dân Mông đã có sự chuyển biến tích cực, trình độ dân trí được nâng lên, thu nhập được cải thiện. Người dân được tiếp cận đầy đủ các chính sách về y tế, văn hoá, giáo dục, góp phần ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Đa số đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn theo các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một bộ phận nhỏ tin theo các tổ chức bất hợp pháp, tà đạo, trong đó có tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình…

Từ tình hình đó, công tác đấu tranh, xoá bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cấp cơ sở; sự tham gia hỗ trợ tích cực của một số người có uy tín, chức sắc trong tôn giáo, trưởng thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh. Điểm nhấn quan trọng tại Bắc Kạn đó là việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Cùng với công tác tuyên truyền về phương thức và thủ đoạn của đối tượng gây án, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa… Qua đó, giúp người dân hiểu được âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối an ninh, biểu tình, bạo loạn; hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo… Qua đó, đã kéo giảm 105 hộ, 565 khẩu; 14 thôn, 10 xã và 1 huyện từ bỏ tham gia. Nhiều người có uy tín, chức sắc trong tôn giáo, trưởng thôn tại các địa bàn bị ảnh hưởng của Dương Văn Mình đã tham gia tuyên truyền, vận động người dân không tin, theo tổ chức…

Tại Lào Cai, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình bắt đầu xuất hiện từ năm 2013 ở xã Xuân Hoà, huyện Bảo Yên, với 5 hộ, 17 khẩu… Thời điểm cao nhất, năm 2016, số này tăng lên 11 hộ, với 55 nhân khẩu.

Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo huyện uỷ, UBND huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác xây dựng, củng cố, duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cho quần, chúng ngay từ thôn, bản, đấu tranh và ngăn chặn sự lây lan và tiêm nhiễm của tà đạo.

Công an xã đã tích cực tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân nắm vững thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương chính sách pháp luật về tôn giáo; về xây dựng nông thôn mới và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; không tin, không nghe theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình… Với nội dung và hình thức đa dạng như tổ chức họp thôn, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của xã, panô, áp phích đã thu hút được sự quan tâm của người dân. Đồng thời, Công an tỉnh Lào Cai đã phân công hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thường xuyên nắm địa bàn.

Từ những việc làm trên, đã làm chuyển biến nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thực tự quản, tự phòng của người dân. Từ đó, người dân đã hiểu và tin tưởng lực lượng Công an, đồng hành góp phần đấu tranh có hiệu quả. Quá trình vận động đến nay, đã có 10 hộ với 50 khẩu viết cam kết từ bỏ tổ chức Dương Văn Mình.  Và tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lào Cai không còn đối tượng theo tổ chức bất hợp pháp này.

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây