Đăng ký, quản lý cư trú

  • Công an cấp huyện
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1 Đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Tách sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp đổi sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Cấp lại sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Công an xã
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1 Đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Tách sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp đổi sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Cấp lại sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Thủ tục hành chính cấp độ 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây