Quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1 Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Thủ tục hành chính cấp độ 2
18 Cấp giấy phép trang bị Công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
19 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
20 Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
21 Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
22 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
23 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
24 Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
25 Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
26 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
27 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
28 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
29 Cấp, cấp đổi Chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
30 Cấp lại Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Công an xã
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây