STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 82/2019/TT-BCA 29/12/2019 Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân
2 73/2019/TT-BCA 11/12/2019 Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuôc Bộ Công an
3 19/2020/TT-BCA 20/02/2020 Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân
4 18/2020/TT-BCA 19/02/2020 Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân
5 83/2019/TT-BCA 30/12/2019 Thông tư Quy định về thưc hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường
6 81/2019/TT-BCA 26/12/2019 Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân
7 67/2019/TT-BCA 27/11/2019 Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
8 15/2020/TT-BCA 11/02/2020 Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
9 08/2022/NĐ-CP 09/01/2022 Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
10 129/2021/TT-BCA 30/12/2021 thông tư số 129/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/00/TT-BCA ngày 26/3/2020 quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố củaCAND
11 144/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chí trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
12 19/2022/NĐ-CP 21/02/2022 Nghị định 19/2022/NĐ-CP quy định về biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
13 18/2022/NĐ-CP 17/02/2022 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại
14 02/2022/TT-BTP 07/02/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
15 01/2022/TT-BTP 03/01/2022 Thông tư 01/2022/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
16 02/2022/TT-BTNMT 09/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
17 06/2022/TT-BCA 16/01/2022 THÔNG TƯ 06/2022/TT-BCA ngày 17.01.2022 Quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân
18 17/2022/NĐ-CP 30/01/2022 Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
19 14/2022/NĐ-CP 26/01/2022 Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
20 16/2022/NĐ-CP 27/01/2022 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
21 13/2022/NĐ-CP 20/01/2022 Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo lường
22 12/2022/NĐ-CP 16/01/2022 Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
23 10/2022/NĐ-CP 14/01/2022 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
24 07/2022/NĐ-CP 09/01/2022 Nghị định 07/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
25 06/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
26 05/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định 05/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2019/NĐ-CP hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
27 04/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
28 03/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
29 02/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản
30 01/2022/NĐ-CP 03/01/2022 Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt
31 143/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
32 135/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính
33 03/2022/QH15 10/01/2022 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022
34 142/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo TTHC
35 140/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
36 139/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
37 138/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 138/2021/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
38 137/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 137/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
39 136/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
40 134/2021/NĐ-CP 29/12/2021 Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
41 130/2021/NĐ-CP 29/12/2021 Nghị định 130/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
42 129/2021/NĐ-CP 29/12/2021 Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo
43 117/2021/TT-BCA 30/11/2021 Thông tư 117/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân
44 128/2021/NĐ-CP 29/12/2021 Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
45 127/2021/NĐ-CP 29/12/2021 Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
46 125/2021/NĐ-CP 27/12/2021 Nghị định 125/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
47 124/2021/NĐ-CP 27/12/2021 Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
48 123/2021/NĐ-CP 27/12/2021 Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng
49 122/2021/NĐ-CP 27/12/2021 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
50 121/2021/NĐ-CP 26/12/2021 Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay7,993
  • Tháng hiện tại153,701
  • Tổng lượt truy cập2,970,023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây