Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 70/2021/NĐ-CP 19/07/2021 Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo
2 69/2021/NĐ-CP 14/07/2021 Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
3 67/2021/NĐ-CP 14/07/2021 Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
4 66/2021/NĐ-CP 05/07/2021 Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi
5 64/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
6 65/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
7 63/2021/NĐ-CP NGÀY 30/6 29/06/2021 NGHỊ ĐỊNH 63/2021/NĐ-CP NGÀY 30/6/2021 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)
8 62/2021/NĐ-CP 28/06/2021 Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú
9 61/2021/NĐ-CP 24/06/2021 Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
10 60/2021/NĐ-CP 20/06/2021 Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
11 59/2021/NĐ-CP 17/06/2021 Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
12 57/2021/NĐ-CP 03/06/2021 Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
13 58/2021/NĐ-CP 09/06/2021 Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
14 56/2021/NĐ-CP 30/05/2021 Nghị định 56/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
15 55/2021/NĐ-CP 23/05/2021 Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
16 53/2021/NĐ-CP 20/05/2021 Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022
17 54/2021/NĐ-CP 20/05/2021 Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
18 31/2021/TT-BTC 16/05/2021 Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
19 128/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
20 12/2021/NĐ-CP 23/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá (27.4.2021)
21 52/2021/NĐ-CP 18/04/2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 (27.4.2021)
22 51/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (19.4.2021)
23 50/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (19.4.2021)
24 47/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp (19.4.2021)
25 46/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (19.4.2021)
26 45/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (19.4.2021)
27 44/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 (19.4.2021)
28 42/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (19.4.2021)
29 41/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (19.4.2021)
30 40/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" (19.4.2021)
31 39/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan (19.4.2021)
32 37/2021/NĐ-CP 28/03/2021 Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân (19.4.2021)
33 35/2021/NĐ-CP 28/03/2021 Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (19.4.2021)
34 25/2021/NĐ-CP 23/03/2021 Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân (19.4.2021)
35 43/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (08.4.2021)
36 31/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư (08.4.2021)
37 49/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội(05.4.2021)
38 38/2021/NĐ-CP 28/03/2021 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (05.4.2021)
39 26/2021/NĐ-CP 24/03/2021 Nghị định 26/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế(29.3.2021)
40 30/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở(29.3.2021)
41 23/2021/NĐ-CP 18/03/2021 Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 37 và 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm(22.3.2021)
42 22/2021/NĐ-CP 18/03/2021 Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng(22.3.2021)
43 19/2021/NĐ-CP 14/03/2021 Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP(22.3.2021)
44 18/2021/NĐ-CP 10/03/2021 Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (22.3.2021)
45 21/2021/NĐ-CP 18/03/2021 Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (22.3.2021)
46 11/2021/NĐ-CP 21/03/2021 Nghị định 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển (22.3.2021)
47 20/2021/NĐ-CP 14/03/2021 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (22.3.2021)
48 17/2021/NĐ-CP 08/03/2021 Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện(16.3.2021)
49 07/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025(16.3.2021)
50 16/2021/NĐ-CP 02/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án (15.3.2021)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay3,307
  • Tháng hiện tại92,328
  • Tổng lượt truy cập2,282,827
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây