Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 08/2022/NĐ-CP 09/01/2022 Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
2 144/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chí trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
3 19/2022/NĐ-CP 21/02/2022 Nghị định 19/2022/NĐ-CP quy định về biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
4 18/2022/NĐ-CP 17/02/2022 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại
5 17/2022/NĐ-CP 30/01/2022 Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
6 14/2022/NĐ-CP 26/01/2022 Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
7 16/2022/NĐ-CP 27/01/2022 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
8 13/2022/NĐ-CP 20/01/2022 Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo lường
9 12/2022/NĐ-CP 16/01/2022 Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
10 10/2022/NĐ-CP 14/01/2022 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
11 07/2022/NĐ-CP 09/01/2022 Nghị định 07/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
12 06/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
13 05/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định 05/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2019/NĐ-CP hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
14 04/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
15 03/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
16 02/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản
17 01/2022/NĐ-CP 03/01/2022 Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt
18 143/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
19 135/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính
20 142/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo TTHC
21 140/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
22 139/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
23 138/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 138/2021/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
24 137/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 137/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
25 136/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
26 134/2021/NĐ-CP 29/12/2021 Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
27 130/2021/NĐ-CP 29/12/2021 Nghị định 130/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
28 129/2021/NĐ-CP 29/12/2021 Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo
29 128/2021/NĐ-CP 29/12/2021 Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
30 127/2021/NĐ-CP 29/12/2021 Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
31 125/2021/NĐ-CP 27/12/2021 Nghị định 125/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
32 124/2021/NĐ-CP 27/12/2021 Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
33 123/2021/NĐ-CP 27/12/2021 Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng
34 122/2021/NĐ-CP 27/12/2021 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
35 121/2021/NĐ-CP 26/12/2021 Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
36 120/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định 120/2021/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
37 118/2021/NĐ-CP 22/12/2021 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
38 115/2021/NĐ-CP 15/12/2021 Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
39 113/2021/NĐ-CP 13/12/2021 Nghị định 113/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
40 112/2021/NĐ-CP 09/12/2021 Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
41 111/2021/NĐ-CP 08/12/2021 Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
42 110/2021/NĐ-CP 08/12/2021 Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
43 109/2021/NĐ-CP 07/12/2021 Nghị định 109/2021/NĐ-CP quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy
44 108/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
45 107/2021/NĐ-CP 05/12/2021 Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
46 106/2021/NĐ-CP 05/12/2021 Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam
47 105/2021/NĐ-CP 03/12/2021 Nghị định 105/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy
48 104/2021/NĐ-CP 03/12/2021 Nghị định 104/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
49 103/2021/NĐ-CP 25/11/2021 Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
50 102/2021/NĐ-CP 15/11/2021 Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay7,993
  • Tháng hiện tại153,964
  • Tổng lượt truy cập2,970,286
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây