Văn bản theo lĩnh vực: Chính sách pháp luật

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/2021/NĐ-CP 23/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá
2 25/2021/TT-BTC 06/04/2021 Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
3 52/2021/NĐ-CP 18/04/2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
4 24/31/03/20212021/TT-B 28/04/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
5 50/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
6 47/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
7 46/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
8 45/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
9 44/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
10 37/2021/NĐ-CP 28/03/2021 Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân
11 23/2021/TT-BTC 29/03/2021 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá
12 03/2021/TT-NHNN 01/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bở
13 01/2021/TT-BKHCN 28/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
14 17/2021/TT-BTC 25/02/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC năm 2021 sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập kh
15 43/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
16 31/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
17 19/2021/TT-BTC 17/03/2021 Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
18 49/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
19 532/QĐ-TTg 31/03/2021 Quyết định 532/QĐ-TTg năm 2021 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát tr
20 21/2020/TT-NHNN 30/12/2020 Thông tư 21/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
21 1666/QĐ-BHXH 02/12/2020 Quyết định 1666/QĐ-BHXH năm 2020 về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
22 01/2021/TT-BKHĐT 15/03/2021 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
23 26/2021/NĐ-CP 24/03/2021 Nghị định 26/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
24 30/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
25 23/2021/NĐ-CP 18/03/2021 Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 37 và 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
26 18/2021/NĐ-CP 10/03/2021 Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
27 21/2021/NĐ-CP 18/03/2021 Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
28 01/2021/TT-BTP 02/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng
29 18/2021/TT-BTC 10/03/2021 Thông tư 18/2021/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự
30 17/2021/TT-BCA 04/02/2021 Thông tư 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
31 17/2021/NĐ-CP 08/03/2021 Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
32 15/2021/NĐ-CP 02/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
33 09/2020/TT-BLĐTBXH 11/11/2020 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
34 01/2021/TT-BTP 02/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng
35 30/2020/TT-BYT 30/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
36 21/NQ-CP 25/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Chính phủ ban hành
37 09/2021/TT-BTC 24/01/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTC về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
38 10/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính ban hành
39 10/2020/TT-BTP 27/12/2020 Thông tư 10/2020/TT-BTP hướng dẫn về việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành
40 16/NQ-CP 07/02/2021 Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
41 23/2020/TT-BLĐTBXH 29/12/2020 Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
42 11/2020/TT-BLĐTBXH 11/11/2020 Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
43 29/2020/TT-BYT 30/12/2020 Thông tư 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
44 22/2020/TT-BLĐTBXH 29/12/2020 Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
45 18/2020/TT-NHNN 29/12/2020 Thông tư 18/2020/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
46 152/2020/NĐ-CP 29/12/2020 Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
47 03/2021/QĐ-TTg 24/01/2021 Quyết định 03/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
48 147/2020/NĐ-CP 17/12/2020 Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
49 145/2020/NĐ-CP 13/12/2020 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
50 147/2020/TT-BCA 30/12/2020 THÔNG TƯ 147/2020/TT-BCA NGAY 31.12.2020 QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay4,231
  • Tháng hiện tại31,273
  • Tổng lượt truy cập2,011,170
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây