Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Công an

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 17/2021/TT-BCA 04/02/2021 Thông tư 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (16.3.2021)
2 145/2020/TT-BCA 28/12/2020 Thông tư 145/2020/TT-BCA quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí
3 06/2021/TT-BCA 22/01/2021 Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân
4 150/2020/TT-BCA 30/12/2020 THÔNG TƯ 150/2020/TT-BCA NGAY 31.12.2020 QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH
5 149/2020/TT-BCA 30/12/2020 THÔNG TƯ 149/2020/TT-BCA NGAY 31.12.2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2020/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
6 148/2020/TT-BCA 30/12/2020 THÔNG TƯ 148/2020/TT-BCA NGÀY 31.12.2020 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 57/2015/TT-BCA NGÀY 26/10/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
7 147/2020/TT-BCA 30/12/2020 THÔNG TƯ 147/2020/TT-BCA NGAY 31.12.2020 QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG
8 12/2010/TT-BCA 07/04/2010 Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã
9 35/2010/TT-BCA 10/10/2010 Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nỏ công nghiệp và hàng nguy hiểm
10 30/2012/TT-BCA 28/05/2012 Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh
11 34/2012/TT-BCA 11/06/2012 Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012 quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
12 02/2013/TT-BCA 04/01/2013 Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05.01.2013 ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại giấy tờ liên quan đến công tác xuất nhập cảnh
13 04/2014/TT-BCA 20/01/2014 Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21.01.2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng BCA quy định cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
14 08/2014/TT-BCA 20/02/2014 Thông tư số 08/2014/TT-BCA ngày 04/3/2014 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính TW
15 12/2014/TT-BCA-A81 18/03/2014 Thông tư số 12/2014/TT-BCA-A81 ngày 19/3/2014 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Ngoại giao
16 14/2014/TT-BCA 03/04/2014 Thông tư số 14/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2010/TT-BCa ngày 08/4/2010 quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009
17 15/2014/TT-BCA 03/04/2014 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 quy định về đăng ký xe
18 17/2014/TT-BCA 23/04/2014 Thông tư số 17/2014/TT-BCA ngày 24/4/2014 quy định về vận hành, quản lý, bảo trì, bảo vệ hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
19 20/2014/TT-BCA 19/05/2014 Thông tư số 20/2014/TT-BCA quy định về quy trình cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
20 32/2014/TT-BCA-A81 24/07/2014 Thông tư số 32/2014/TT-BCA-A81 ngày 25/7/2014 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Nông dân Việt Nam
21 35/2014/TT-BCA 08/09/2014 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều ủa Luật Cư tru và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
22 36/2014/TT-BCA 08/09/2014 Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
23 39/2014/TT-BCA 11/09/2014 Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12/9/2014 quy định về biểu mẫu sử dụng khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
24 40/2014/TT-BCA 22/09/2014 Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong CAND, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
25 43/2014/TT-BCA 07/10/2014 Thông tư số 43/2014/TT-BCA ngày 08/10/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
26 52/2014/TT-BCA 27/10/2014 Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28/10/2014 quy định về quản lý, bảo quản phòng cháy và chữa cháy
27 56/2014/TT-BCA 11/11/2014 Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
28 59/2014/TT-BCA-A81 17/11/2014 Thông tư số 59/2014/TT-BCA-A81 ngày 18/11/2014 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Lao động-Thương binh và xã hội
29 60/2014/TT-BCA 17/11/2014 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của CAND
30 63/2014/TT-BCA-A81 25/11/2014 Thông tư số 63/2014/TT-BCA-A81 ngày 26/11/2014 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Kinh tế TW
31 66/2014/TT-BCA 15/12/2014 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-Cp ngày 31/7/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
32 02/2015/TT-BCA 04/01/2015 Thông tư số 02/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 quy định tiến hành một cuộc thanh tra hành chính trong CAND
33 03/2015/TT-BCA 04/01/2015 Thông tư số 03/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 quy định phối hợp trong hoạt động thanh tra hành chính của lực lượng CAND
34 04/2015/TT-BCA 04/01/2015 Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
35 05/2015/TT-BCA 06/01/2015 Thông tư số 05/2015/TT-BCA ngày 07/01/2015 quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong CAND
36 06/2015/TT-BCA 13/01/2015 Thông tư số 06/2015/TT-BCA ngày 14/01/2015 quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND
37 07/2015/TT-BCA 26/01/2015 Thông tư số 07/2015/TT-BCA ngày 27/01/2015 quy định quản lý trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc
38 08/2015/TT-BCA 26/01/2015 Thông tư số 08/2015/TT-BCA quy định danh mục bí mật Nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra
39 11/2015/TT-BCA 01/03/2015 Thông tư số 11/2015/TT-BCA quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân
40 12/2015/TT-BCA 01/03/2015 Thông tư số 12/2015/TT-BCA quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
41 20/2015/TT-BCA 13/05/2015 Thông tư số 20/2015/TT-BCA về ban hành Nội quy trường giáo dưỡng
42 21/2015/TT-BCA 13/05/2015 Thông tư số 21/2015/TT-BCA về ban hành Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc
43 30/2015/TT-BCA 02/07/2015 Thông tư số 30/2015/TT-BCA quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân
44 31/2015/TT-BCA 05/07/2015 Thông tư số 31/2015/TT-BCA hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
45 40/2015/TT-BCA 23/08/2015 Thông tư số 40/2015/TT-BCA quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
46 43/2015/TT-BCA 08/09/2015 Thông tư số 43/2015/TT-BCA quy định về thăm gặp; nhận, gửi thư, tiền, quà; liên lạc điện thoại đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc
47 44/2015/TT-BCA 08/09/2015 Thông tư liên tịch số 44/2015/TT-BCA quy định về thi đua đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc
48 47/2015/TT-BCA 05/10/2015 Thông tư liên tịch số 47/2015/TT-BCA hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke
49 48/2015/TT-BCA 05/10/2015 Thông tư số 48/2015/TT-BCA quy định trang phục chữa cháy của lực lượng dâ phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
50 58/2015/TT-BCA 02/11/2015 Thông tư số 58/2015/TT-BCA quy định tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát cơ động
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay4,194
  • Tháng hiện tại25,094
  • Tổng lượt truy cập2,004,991
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây