Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính Phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/2021/NĐ-CP 23/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá (27.4.2021)
2 52/2021/NĐ-CP 18/04/2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 (27.4.2021)
3 51/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (19.4.2021)
4 50/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (19.4.2021)
5 47/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp (19.4.2021)
6 46/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (19.4.2021)
7 45/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (19.4.2021)
8 44/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 (19.4.2021)
9 42/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (19.4.2021)
10 41/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (19.4.2021)
11 40/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" (19.4.2021)
12 39/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan (19.4.2021)
13 37/2021/NĐ-CP 28/03/2021 Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân (19.4.2021)
14 35/2021/NĐ-CP 28/03/2021 Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (19.4.2021)
15 25/2021/NĐ-CP 23/03/2021 Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân (19.4.2021)
16 43/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (08.4.2021)
17 31/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư (08.4.2021)
18 49/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội(05.4.2021)
19 532/QĐ-TTg 31/03/2021 Quyết định 532/QĐ-TTg năm 2021 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội(05.4.2021)
20 38/2021/NĐ-CP 28/03/2021 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (05.4.2021)
21 26/2021/NĐ-CP 24/03/2021 Nghị định 26/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế(29.3.2021)
22 30/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở(29.3.2021)
23 23/2021/NĐ-CP 18/03/2021 Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 37 và 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm(22.3.2021)
24 22/2021/NĐ-CP 18/03/2021 Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng(22.3.2021)
25 19/2021/NĐ-CP 14/03/2021 Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP(22.3.2021)
26 18/2021/NĐ-CP 10/03/2021 Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (22.3.2021)
27 21/2021/NĐ-CP 18/03/2021 Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (22.3.2021)
28 11/2021/NĐ-CP 21/03/2021 Nghị định 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển (22.3.2021)
29 20/2021/NĐ-CP 14/03/2021 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (22.3.2021)
30 17/2021/NĐ-CP 08/03/2021 Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện(16.3.2021)
31 07/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025(16.3.2021)
32 16/2021/NĐ-CP 02/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án (15.3.2021)
33 13/2021/NĐ-CP 28/02/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (11.3.2021)
34 14/2021/NĐ-CP 28/02/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi (11.3.2021)
35 05/2021/NĐ-CP 24/01/2021 Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (02.3.2021)
36 21/NQ-CP 25/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Chính phủ ban hành (02.3.2021)
37 16/NQ-CP 07/02/2021 Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
38 165/QĐ-TTg 02/02/2021 Quyết định 165/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính"
39 150/2020/NĐ-CP 24/12/2020 Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
40 152/2020/NĐ-CP 29/12/2020 Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
41 07/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
42 03/2021/QĐ-TTg 24/01/2021 Quyết định 03/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
43 142/2020/NĐ-CP 08/12/2020 Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
44 147/2020/NĐ-CP 17/12/2020 Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
45 145/2020/NĐ-CP 13/12/2020 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
46 02/2021/NĐ-CP 06/01/2021 Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
47 144/2020/NĐ-CP 13/12/2020 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
48 148/2020/NĐ-CP 17/12/2020 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
49 04/2021/NĐ-CP 21/01/2021 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
50 03/2021/NĐ-CP 14/01/2021 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay4,231
  • Tháng hiện tại31,142
  • Tổng lượt truy cập2,011,039
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây