banner cuoc thi
⏰ Thời gian đến khi công bố kết quả
App
Giới thiệu về cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11) năm 2022.

Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Phú Yên những quy định cụ thể của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình thi hành pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.