Thống kê

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 10/2023

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 10/2023

 •   05/11/2023 11:25:07 PM
 •   Đã xem: 545
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 10/2023 (từ ngày 15/9/2023 đến ngày 14/10/2023) như sau:
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 9/2023

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 9/2023

 •   19/09/2023 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 628
 •   Phản hồi: 0
Thống kê từ ngày 15/8/2023 đến 14/9/2023
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 8/2023

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 8/2023

 •   18/08/2023 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Thống kê từ ngày 15/7/2023 đến 14/8/2023
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 7/2023

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 7/2023

 •   18/07/2023 11:21:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Thống kê từ ngày 15/6/2023 đến 14/7/2023
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 6/2023

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 6/2023

 •   19/06/2023 10:36:00 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Thống kê từ ngày 15/5/2023 đến 14/6/2023
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 5/2023

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 5/2023

 •   19/05/2023 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Thống kê ngày ngày 15/4/2023 đến 14/5/2023
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 4/2023

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 4/2023

 •   19/04/2023 11:33:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 3/2023

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 3/2023

 •   19/03/2023 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Thống kê từ ngày 15/02/2023 đến 14/3/2023
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 2/2023

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 2/2023

 •   17/02/2023 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Thống kê từ ngày 15/01/2023 đến ngày 14/02/2023
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 1/2023

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 1/2023

 •   18/01/2023 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 12

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 12

 •   20/12/2022 02:23:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 15/11/2022 đến 14/12/2022
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 11

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 11

 •   18/11/2022 08:21:00 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 15/10/2022 đến 14/11/2022
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 10

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 10

 •   20/10/2022 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 15/9/2022 đến 14/10/2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây