THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 9/2023

Thứ ba - 19/09/2023 03:43 620 0
Thống kê từ ngày 15/8/2023 đến 14/9/2023
STT DANH MỤC THỐNG KÊ Tổng số Đường bộ Đường sắt Đường thủy
nội địa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 I. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG        
2 Số vụ 21 20 1 0
3 Số người chết 11 11 0 0