Công an tỉnh Phú Yên: Đột phá trong công tác cải cách hành chính

Thứ ba - 01/03/2022 22:58 1.546 0
Năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Công an Phú Yên đã có những bước tiến vượt bậc, chỉ số CCHC của Công an tỉnh được Bộ Công an xếp thứ 27 Công an các tỉnh, thành trong cả nước (tăng 32 bậc so với năm 2020). Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Công an tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vào thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với mục tiêu phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu chính đáng của cá nhân, tổ chức.
Phóng viên Chương trình Vì ANTQ đã phỏng vấn Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh về công tác này.
* Thưa Thượng tá! Được biết, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã giúp nâng cao chỉ số CCHC của Công an Phú Yên trong năm 2021, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và xây dựng lực lượng Công an Phú Yên. Xin đồng chí đánh giá khái quát những kết quả đạt được?
Cung cấp DVCTT là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình CCHC triển khai Chính phủ điện tử và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Trong năm 2021, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Công an và UBND tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là triển khai có hiệu quả DVCTT nhằm hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp góp phần minh bạch hóa các TTHC trong Công an Phú Yên. Kết quả đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức triển khai cung cấp 12 TTHC và 2 DVCTT mức độ 3, mức độ 4 trên các lĩnh vực: Quản lý xuất, nhập cảnh (2 thủ tục); phòng cháy, chữa cháy (7 thủ tục); đăng ký quản lý con dấu (1 thủ tục); quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT (1 thủ tục); đăng ký quản lý cư trú (1 thủ tục), lĩnh vực giao thông đường bộ (2 dịch vụ). Trong đó, 2 TTHC thực hiện ở mức độ 4 (khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử và thông báo lưu trú trực tuyến, và 2 DVCTT mức độ 4). Qua đó, đã tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử với 92.674 hồ sơ trực tuyến.
Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong triển khai DVCTT đã giúp nâng cao chỉ số CCHC của Công an Phú Yên trong năm 2021, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và xây dựng lực lượng Công an Phú Yên thật sự gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với dân, vì nhân dân phục vụ và hiện đại hóa nền hành chính công.
untitled
Thượng tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh
*Việc triển khai DVCTT mức độ 3, mức độ 4 sẽ mang lại những lợi ích gì, thưa Thượng tá?
-Sử dụng DVCTT mức độ 3, mức độ 4 đem lại rất nhiều tiện ích. Đây là một trong những công tác trọng tâm trong việc xây dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử.
Đối với người dân, doanh nghiệp: Giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC; người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan công an ở mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có thiết bị kết nối mạng internet. Nếu trước đây, việc nộp hồ sơ TTHC người dân, doanh nghiệp phải liên hệ trực tiếp cơ quan công an để thực hiện thì nay với các DVCTT mức độ 3, mức độ 4 được triển khai, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả tại nhà hay ở cơ quan, đơn vị rất thuận tiện, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Đồng thời, tổ chức, cá nhân còn có thể theo dõi, giám sát được tiến độ giải quyết hồ sơ của cơ quan Công an.
Đối với cơ quan Công an: Việc triển khai DVCTT mức độ 3, mức độ 4 sẽ giúp nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ được phân công xử lý hồ sơ TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ thông qua tái sử dụng các thông tin, dữ liệu đã có, tăng tính công khai, minh bạch của các TTHC và tiết kiệm biên chế, ngân sách cho công an các đơn vị, địa phương.
 * Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Công an Phú Yên trong triển khai cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 thời gian tới?
- Ngày 25/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA phê duyệt Danh mục DVCTT mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng DVC Bộ Công an năm 2022, qua đó, đặt mục tiêu phấn đấu cung cấp 44 DVCTT mức độ 3 và 180 DVCTT mức độ 4 trên Cổng DVC Bộ Công an. Để bảo đảm thực hiện đúng chỉ tiêu Bộ Công an giao, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ sau:
Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cung cấp DVCTT. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng DVCTT mức độ 3, mức độ 4 hiệu quả; coi người dân, doanh nghiệp là trung tâm, đối tượng phục vụ; từng bước phổ cập kỹ năng số, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC đã triển khai cung cấp DVC mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC của Bộ Công an, Cổng thông tin DVCTT của tỉnh và Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.
Hai là, tập trung chỉ đạo kiện toàn bộ phận một cửa của công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có chức năng giải quyết TTHC; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, kỹ thuật; bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm để triển khai tích hợp đầy đủ các DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh lên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh, Cổng thông tin DVCTT của tỉnh; đảm bảo tiếp nhận, giải quyết TTHC thông suốt, nhanh nhất, gần nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Có lộ trình nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng. Công an Phú Yên cam kết đáp ứng tối đa nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận với DVCTT mức độ 3, mức độ 4.
Ba là, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, làm việc trên môi trường mạng, nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giải quyết TTHC, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
Thứ tư là, kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC; số hóa kết quả giải quyết TTHC, tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giải quyết TTHC trên môi trường điện tử để tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ ngành Công an và kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
* Xin cảm ơn Thượng tá!
Năm 2022 và những năm tiếp theo, Công an tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng DVCTT mức độ 3, mức độ 4 hiệu quả; coi người dân, doanh nghiệp là trung tâm, đối tượng phục vụ; từng bước phổ cập kỹ năng số, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC đã triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC của Bộ Công an, Cổng thông tin DVCTT của tỉnh và Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.
cb qlxnc
Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh hướng dẫn người dân hoàn chỉnh tờ khai điện tử - Ảnh: TRƯƠNG LINH

Tác giả: Hoa Siêm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây