Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã
Thời hạn giải quyết
Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 
Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất thì niêm yết công khai, thông báo việc mất giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, sau 30 ngày nếu không có khiếu nại, tố cáo thì giải quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe. 
Đối tượng thực hiện

+ Xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương. + Xe mô tô, xe gắn máy thuộc đối tượng thực hiện đăng ký xe tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy.

Cơ quan thực hiện Công an cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
Lệ phí

Không thu lệ phí.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.