Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước; Cá nhân.

Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Yên.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
Lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

+ Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước thực hiện việc đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu khi gia hạn, hư hỏng, mất… giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
+ Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi nộp hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu phải xuất trình con dấu đã được đăng ký trước đó để cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu kiểm tra, đăng ký theo quy định.
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu theo quy định của pháp luật.
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: Văn bản, giấy tờ trong hồ sơ là văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật (văn bản điện tử có định dạng là PDF).