Cấp, quản lý căn cước Gồm các thủ tục
  • Cấp tỉnh
  • Cấp huyện
STT Tiêu đề
1
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Căn cước công dân
3
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
4
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
5
Đổi thẻ Căn cước công dân
6
Cấp lại thẻ Căn cước công dân
7
Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân
8
Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
9
Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu căn cước
10
Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN vào Cơ sở dữ liệu về căn cước
11
Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước
12
Tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước
13
Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi
14
Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước theo đề nghị của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch
15
Thu thập, cập nhật thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và cấp giấy chứng nhận căn cước
16
Cấp đổi giấy chứng nhận căn cước
17
Cấp lại giấy chứng nhận căn cước
  • Cấp xã
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây