Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Gồm các thủ tục
  • Cấp tỉnh
STT Tiêu đề
1
Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng
2
Cấp giấy phép sử dụng bị vũ khí quân dụng
3
Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng
4
Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng
5
Cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao
6
Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
7
Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
8
Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
9
Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ
10
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ
11
Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí
12
Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí
13
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng
14
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
15
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
16
Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ
17
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ
18
Cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ
19
Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
20
Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
21
Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ
22
Cấp lại giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ
23
Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ
24
Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ
25
Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.
26
Cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật
27
Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật
28
Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật
29
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
30
Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ
31
Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ
32
Cấp, cấp đổi Chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ
33
Cấp lại Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
34
Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
35
Cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh
  • Cấp xã
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây