Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Gồm 24 thủ tục
  • Cấp tỉnh
STT Tiêu đề Mức độ
1
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu
Thủ tục hành chính mức độ 3
2
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh
Thủ tục hành chính mức độ 3
3
Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến
Thủ tục hành chính mức độ 3
4
Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Thủ tục hành chính mức độ 3
5
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Thủ tục hành chính mức độ 3
6
Đăng ký xe tạm thời
Thủ tục hành chính mức độ 4
7
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Thủ tục hành chính mức độ 4
8
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
Thủ tục hành chính mức độ 4
9
Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Thủ tục hành chính mức độ 4
  • Cấp huyện
  • Cấp xã