Quản lý xuất nhập cảnh Gồm 21 thủ tục
  • Cấp tỉnh
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước
Thủ tục hành chính mức độ 4
2
Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Thủ tục hành chính mức độ 2
3
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính mức độ 2
4
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính mức độ 2
5
Cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính mức độ 2
6
Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài
Thủ tục hành chính mức độ 2
7
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính mức độ 2
8
Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính mức độ 2
9
Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính mức độ 2
10
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh
Thủ tục hành chính mức độ 4
11
Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
Thủ tục hành chính mức độ 4
12
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử
Thủ tục hành chính mức độ 4
13
Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước
Thủ tục hành chính mức độ 2
14
Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính mức độ 4
15
Thủ tục gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính mức độ 4
16
Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thủ tục hành chính mức độ 4
17
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính mức độ 4
18
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính mức độ 4
  • Cấp huyện
STT Tiêu đề Mức độ
1
Trình báo mất hộ chiếu tại Công an huyện, thị xã, thành phố
Thủ tục hành chính mức độ 4
  • Cấp xã
STT Tiêu đề Mức độ
1
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã
Thủ tục hành chính mức độ 2
2
Trình báo mất hộ chiếu tại Công an xã, phường, thị trấn
Thủ tục hành chính mức độ 4