Chiến công xuất sắc của Công an Phú Yên: NHANH CHÓNG ĐIỀU TRA LÀM RÕ ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN TRÁI PHÉP VŨ KHÍ QUÂN DỤNG