Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Dương