Giải quyết những khó khăn, vướng mắc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can