Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới

Thứ năm - 06/07/2023 11:28 225 0
Sáng ngày 06/7/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an tới Hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội trường Công an cấp huyện trong cả nước.
Tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị.
Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Phú Yên có đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên chủ trì cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và các đồng chí trong Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh.
 
A3
Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (bên trái) chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Phú Yên
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, ngày 25/5/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Chỉ thị số 23-CT/TW được ban hành trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông và bổ sung các chủ trương, giải pháp mới phù hợp với tình hình bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt, triển khai đến đại biểu những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư. Trong đó, Chỉ thị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm TTATGT; Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông; Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm TTATGT; Khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn.
Tiếp đó, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Tỉnh ủy, UBND, Công an các tỉnh, thành phố đã phát biểu tham luận, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trong thời gian tới, cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức toàn dân trong việc tham gia giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư vào tình hình thực tiễn, nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; tổ chức quy hoạch mạng lưới giao thông; tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, trong đó cần phát huy vài trò của cơ quan báo chí. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước Nhân dân, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vi phạm giao thông; tăng cường huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT…

Tác giả: Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc