Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Sinh hoạt chính trị về công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng