LÃNH ĐẠO TỈNH ỦY, UBND TỈNHTHĂM, CHÚC TẾT LỰC LƯỢNG CÔNG AN PHÚ YÊN