Quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng pháp luật, cải cách hành chính