Tổ chức Chương trình Về nguồn Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh