Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần (11/12/2021 – 17/12/2021)

Thứ hai - 20/12/2021 04:40 544 0
Tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19; triển khai hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; giữ vững vai trò Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo; phát huy vai trò đối ngoại Công an nhân dân (CAND), góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; xây dựng các cấp hội Phụ nữ CAND “Chủ động - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập”… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 11/12/2021 - 17/12/2021.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19

Quán triệt các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phương châm “Giữ vững bên trong – bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch”; trọng tâm là việc tổ chức thực hiện các mặt công tác công an trong điều kiện thích ứng an toàn, có kiểm soát với dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

1 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên với các đại biểu tham dự Hội nghị.
Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, tham mưu, đề xuất về tác động của dịch bệnh đối với kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh;
2 1
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Trước tình hình dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, có thể bùng phát dịch với biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động có các giải pháp y tế phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao cảnh giác với biến chủng Omicron; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm quy định 5K, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người. Có phương án linh hoạt, cụ thể, triển khai các kế hoạch chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh nhân F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại các cơ sở y tế tuyến dưới; hoàn thiện, bổ sung cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác đáp ứng yêu cầu đặt ra… Tiếp tục thể hiện tốt vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân. 
http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/cong-an-nhan-dan---la-chan-thep-phong-chong-dich-covid-19---thanh-bao-kiem-bao-dam-an-ninh-trat-tu-an-toan-xa-hoi-d2-t30661.html

Giữ vững vai trò Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo

Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy các cấp trong CAND phải luôn kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Nhận thức sâu sắc, đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

3 2
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị quán triệt, triển khai các Kết luận, Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
Tiếp tục gương mẫu tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của lực lượng CAND. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo với phương châm “giám sát phải thường xuyên và mở rộng; phát hiện và ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từ lúc mới manh nha; kiên quyết không để vi phạm nhỏ, hình thành vi phạm lớn; kiểm tra nhất thiết phải có trọng tâm, trọng điểm, kết luận phải rõ ràng và xử lý vi phạm phải nghiêm minh”. Tập trung nắm bắt tình hình các lĩnh vực trọng điểm, nổi cộm, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã khởi tố, sớm kết luận, đề nghị truy tố, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/giu-vung-vai-tro-dang-bo-kieu-mau-tieu-bieu-ve-pham-chat-nang-luc-lanh-dao-t30684.html

Phát huy vai trò đối ngoại CAND, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng

Xác định lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền lợi của người dân đi đến đâu thì ANTT được bảo đảm đến đó; công tác bảo đảm ANTT không phải chỉ giới hạn phạm vi lãnh thổ biên giới quốc gia, mà là những vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, vấn đề quốc tế mà nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế có trách nhiệm trong đó có vai trò, nhiệm vụ của lực lượng CAND trong việc thực hiện công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhân dân… Bộ Công an tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, đưa quan hệ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. Tích cực tham gia các thể chế chính trị - an ninh, hoạt động trên các diễn đàn đa phương, chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các vấn đề ANTT mang tính toàn cầu… Chủ động công tác nắm tình hình, đánh giá chính sách của các nước, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, diễn biến, xu hướng mới nổi lên. Củng cố vững chắc phòng tuyến an ninh từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ; xử lý có hiệu quả những thách thức đối với an ninh, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia từ nơi xuất phát… Ngoại giao chuyên ngành Công an gắn kết chặt chẽ với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với ngoại giao kênh Đảng, ngoại giao nhà nước, tranh thủ tối đa cơ hội, hóa giải kịp thời thách thức, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
http://bocongan.gov.vn/tin-noi-bat/hoi-nghi-doi-ngoai-toan-quoc-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-t30677.html

4 1
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tham luận tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phụ nữ CAND “Chủ động – Kỷ cương – Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập”

Các cấp Hội Phụ nữ từ Bộ đến cơ sở chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia đảm nhận các công trình, mô hình, phần việc gắn với công tác chuyên môn, phù hợp với đặc thù giới, hướng hoạt động về cơ sở. Nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ; tiếp tục chăm lo đến từng hội viên, nhất là đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hội viên là công nhân lao động hợp đồng, hội viên đóng quân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, chủ động tham mưu với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em… Đây là những nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đưa công tác Hội, phong trào phụ nữ Bộ Công an ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
http://bocongan.gov.vn/tin-noi-bat/dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-bo-cong-an-lan-thu-ix-nhiem-ky-2021--2026-t30693.html

5 1
Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bảo đảm ANTT trên phạm vi toàn quốc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên phạm vi toàn quốc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến ANTT; kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh việc thực hiện phương án về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19. Tấn công quyết liệt với các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo… Phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; ngăn chặn hiệu quả các hành vi trục lợi trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt các phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong CAND...

6
Công an các đơn vị, địa phương ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cũng trong tuần qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công an (Ban Chỉ đạo 138/BCA) ban hành Kế hoạch yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là các loại mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các nhóm mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán như: pháo, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả…; mặt hàng thiết yếu phục vụ các ngành sản xuất như: xăng dầu, thép, linh kiện điện tử… Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân sớm đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật, góp phần răn đe phòng ngừa chung. Triển khai tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022…

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây