Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21.01.2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng BCA quy định cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm

Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21.01.2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng BCA quy định cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm

Số kí hiệu 04/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 20/01/2014
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/03/2014
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Đầu tư, kinh doanh
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Người ký Trần Đại Quang

 File đính kèm