Thông tư số 65/2019/TT-BCA quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng

Thông tư số 65/2019/TT-BCA quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng

Số kí hiệu 65/2019/TT-BCA
Ngày ban hành 27/11/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/01/2020
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Thi hành án
C