THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


 
STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
Công an tỉnh Phú Yên
248 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên 0257.382.4077 xuatnhapcanhphuyen@gmail.com
2 Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 04 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Tuy Hoà, Phú Yên 0257.3836.113 doidacdoanh.pc06py@gmail.com
3 Phòng PC07 41-43 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Tuy Hoà, Phú Yên 0257.3823.953 Cspccc78py@gmail.com
4 Phòng PC08 thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên 0257.3824.394 dichvucongpc08phuyen@gmail.com
5 Đội Tổng hợp 233 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0918.946.437 ca.tuyhoa@gmail.com
6 Đội An ninh 0257.3848.437
7 Đội Cảnh sát QLHC về TTXH 069.4362.390
8 Đội CSGT, TT 0257.3811.019
9 Công an Phường 1 29 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3823.045 Conganphuong1.TPTuyHoa@gmail.com
10 Công an Phường 2 153 Phan Đình Phùng, Phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3823.064 conganphuong2.tuyhoa@gmail.com
11 Công an Phường 3 88 Lê Thành Tôn, Phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3823.078 conganphuong3.tuyhoa@gmail.com
12 Công an Phường 4 183 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3823.065 conganphuong4.tuyhoa@gmail.com
13 Công an Phường 5 117 Nguyễn Trãi, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3823.050 conganphuong5.tuyhoa@gmail.com
14 Công an Phường 6 465 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3823.048 conganphuong6.tuyhoa@gmail.com
15 Công an Phường 7 80 Điện Biên Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3841.416 conganphuong7tptuyhoa@gmail.com
16 Công an Phường 8 204 Lê Thành Phương, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3828.649 conganphuong8.tuyhoa@gmail.com
17 Công an Phường 9 60 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3845.201 conganphuong9.tuyhoa@gmail.com
18 Công an phường Phú Lâm 199 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3851.348 conganphuongphulam@gmail.com
19 Công an phường Phú Đông 186A Ngô Gia Tự, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.6257.053 conganphudong.tuyhoa@gmail.com
20 Công an phường Phú Thạnh 136 Đường 3/2, khu phố 2, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.6256.170 cap.phuthanh.tuyhoa@gmail.com
21 Công an xã Bình Ngọc thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3826.842 conganbinhngoc@gmail.com
22 Công an xã Bình Kiến thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3846.486 conganxabinhkien@gmail.com
23 Công an xã Hòa Kiến thôn Xuân Hòa, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 0257.3847.390 conganxahoakien@gmail.com
24 Công an xã An Phú thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 02573793287 conganxaanphu@gmail.com
25 Đội Tổng hợp Khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3876.136 catxsongcau.phuyen@gmail.com
26 Đội An ninh 0257.3876.215
27 Đội Cảnh sát QLHC về TTXH 0257.3876.218
28 Đội CSGT, TT 0257.3876.213
29 Công an phường Xuân Phú Khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3875.248 conganphuongxuanphu@gmail.com
30 Công an phường Xuân Yên Khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3728.792 conganphuongxuanyen.sc.py@gmail.com
31 Công an phường Xuân Thành Khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3728.793 conganphuongxuanthanh@gmail.com
32 Công an phường Xuân Đài Khu phố Triều Sơn Đông, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3728.848 xuandaicap@gmail.com
33 Công an xã Xuân Thọ 1 Thôn Chánh Nam, xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3728.266 conganxaxuantho1@gmail.com
34 Công an xã Xuân Thọ 2 Thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3876.314 caxxuantho@gmail.com
35 Công an xã Xuân Lâm Thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3692.128 xuanlamcax@gmail.com
36 Công an xã Xuân Phương Thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3728.009 caxxuanphuong@gmail.com
37 Công an xã Xuân Thịnh Thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3725.444 conganxaxuanthinh@gmail.com
38 Công an xã Xuân Cảnh Thôn Hòa Phú, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3722.417 xuancanhscpy3722417@gmail.com
39 Công an xã Xuân Hải Thôn 3, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3720.020 conganxaxuanhait3@gmail.com
40 Công an xã Xuân Bình Thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0988.785.840 conganxaxuanbinh78@gmail.com
41 Công an xã Xuân Lộc Thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 0257.3711.211 cax.xuanloc.22057@gmail.com
42 Đội Tổng hợp Khu phố 4, phường Hoà Vinh, TX Đông Hoà, tỉnh Phú Yên 0257.3532.018 congandonghoa@gmail.com
43 Đội An ninh 0257.3532.533
44 Đội Cảnh sát QLHC về TTXH 0257.3568.514
45 Đội CSGT, TT 0257.3532.012
46 Công an phường Hòa Vinh Khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, Phú Yên 0257.3531.113 conganhoavinh114@gmail.com
47 Công an phường Hòa Hiệp Trung Khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên 0257.3545.007 conganphuonghoahieptrung@gmail.com
48 Công an phường Hòa Hiệp Bắc Khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, Phú Yên 0257.3548.179 hoahiepbac123456@gmail.com
49 Công an phường Hòa Hiệp Nam Khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, Phú Yên 0257.3536.003 CAPhoahiepnam@gmail.com
50 Công an phường Hòa Xuân Tây Khu phố Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, Phú Yên 0257.3519.110 conganphuonghoaxuantay@gmail.com
51 Công an xã Hòa Xuân Đông Thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên 0257.3515.277 cax.hoaxuandong.donghoa@gmail.com
52 Công an xã Hòa Xuân Nam Thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, Phú Yên 0257.3511.627 caxhoaxuannam@gmail.com
53 Công an xã Hòa Tâm Thôn Phước Long, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, Phú Yên 0257.3513.111 caxhoatam@gmail.com
54 Công an xã Hòa Thành Thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên 0257.3565.590 CAXhoathanh258@gmail.com
55 Công an xã Hòa Tân Đông Thôn Vĩnh Xuân, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên 0257.3527.512 hoatandongpolice527512@gmail.com
56 Đội Tổng hợp Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên 0257.3886.409 conganphuhoaphuyen@gmail.com
57 Đội An ninh 0257.3887.423
58 Đội Cảnh sát QLHC về TTXH 0257.3887.310
59 Đội CSGT, TT 0257.3887.424
60 Công an thị trấn Phú Hòa Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên 0257.3887.179 ttphuhoa2008@gmail.com
61 Công an xã Hòa An Thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên 0275.3890.394 hoaan@gmail.com
62 Công an xã Hòa Trị Thôn Phụng Tường 1, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên 0257.3868.307 hoatriconganxa@gmail.com
63 Công an xã Hòa Thắng Thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên 0257.3886.126 hoathangph06@gmail.com
64 Công an xã Hòa Hội Thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, Phú Yên 0257.3877.026 hoahoi123ph@gmail.com
65 Công an xã Hòa Định Đông Thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, Phú Yên 0257.3886.116 conganxahoadinhdong@gmail.com
66 Công an xã Hòa Định Tây Thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên 0257.3880.031 hoadinhtay1626@gmail.com
67 Công an xã Hòa Quang Nam Thôn Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, Phú Yên 0257.3868.535 hoaquangnam68@gmail.com
68 Công an xã Hòa Quang Bắc Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên 0257.3868.430 caxhqb113@gmail.com
69 Đội Tổng hợp 43 Trần Hưng Đạo, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên 0257.3861.218 cahshoa@gmail.com
70 Đội An ninh 0985.802.509
71 Đội Cảnh sát QLHC về TTXH 0257.3861.816
72 Đội CSGT, TT 0903.556.659
73 Công an thị trấn Củng Sơn Khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên 0257.3506.344 cungsonsh@gmail.com
74 Công an xã Suối Bạc Thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên 0257.3506.113 caxsuoibac@gmail.com
75 Công an xã Sơn Hà Thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên 0257.3606.261 conganxasonha.sh@gmail.com
76 Công an xã Sơn Nguyên Thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, Phú Yên 0257.3506.869 caxsonnguyen@gmail.com
77 Công an xã Sơn Xuân Thôn Lương Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, Phú Yên 0257.6286.797 casonxuan@gmail.com
78 Công an xã Sơn Long Thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, Phú Yên 0257.3606.751 congansonlong@gmail.com
79 Công an xã Sơn Định Thôn Hòa Bình, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên 0257.6268.289 conganxasondinh@gmail.com
80 Công an xã Sơn Hội Thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên 0935.252.806 sonhoicax@gmail.com
81 Công an xã Phước Tân Thôn Ma Y, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, Phú Yên 0257.3506.241 phuoctancax@gmail.com
82 Công an xã Cà Lúi Thôn Ma Đĩa, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa, Phú Yên 0257.3600.222 conganxacalui2019@2019.com
83 Công an xã Sơn Phước Thôn Tân Hòa, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa 0257.6555.657 caxsp1234@gmail.com
84 Công an xã Ea Chà Rang Thôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa 0257.6529.197 caxecr@gmail.com
85 Công an xã Krông Pa Thôn Phú Sơn, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, Phú Yên 0343.828.535 congankrp@gmail.com
86 Công an xã Suối Trai Thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hoà, Phú Yên 0935.385.383 caxsuoitraisonhoa@gmail.com
87 Đội Tổng hợp 48 Trần Phú, KP5, TT Hai Tiêng, Sông Hinh, Phú Yên 0257.3858.691 casonghinh@gmail.com
88 Đội An ninh 0977.578.758
89 Đội Cảnh sát QLHC về TTXH 0961.111.508
90 Đội CSGT, TT 0983.378.302
91 Công an thị trấn Hai Riêng Khu phố 6, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên 0257.3858.118 conganthitran22207@gmail.com
92 Công an xã EaBia Buôn Krông, xã EaBia, huyện Sông Hinh, Phú Yên 0917.715.309 conganxaeabia2023@gmail.com
93 Công an xã EaTrol Buôn Ly, xã EaTrol, huyện Sông Hinh, Phú Yên 0813.128.984 caxeatrol@gmail.com
94 Công an xã Sông Hinh Thôn EaNgao, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, Phú Yên 0385.831.385 conganxasonghinh22234@gmail.com
95 Công an xã EaBar Buôn Thứ, xã EaBar, huyện Sông Hinh, Phú Yên 0866.685.079 conganxaeabar@gmail.com
96 Công an xã EaLy Thôn Tân Yên, xã EaLy, huyện Sông Hinh, Phú Yên 0966.717.799 conganxaealy@gmail.com
97 Công an xã EaLâm Buôn Bưng A, xã EaLâm, huyện Sông Hinh, Phú Yên 0967.784.159 caxealam@gmail.com
98 Công an xã EaBá Buôn Ken, xã EaBá, huyện Sông Hinh, Phú Yên 0972.282.689 conganxaeaba@gmail.com
99 Công an xã Đức Bình Tây Thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, Phú Yên 0987.893.563 conganxaducbinhtay1@gmail.com
100 Công an xã Đức Bình Đông Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, Phú Yên 0384.338.846 conganducbinhdong@gmail.com
101 Công an xã Sơn Giang Thôn Vạn Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Phú Yên 0976.272.114 conganxasongiangphuyen@gmail.com
102 Đội Tổng hợp Khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên 0257.3578.850 tonghoptayhoa@gmail.com
103 Đội An ninh 0869.100.779
104 Đội Cảnh sát QLHC về TTXH 0983.207.706
105 Đội CSGT, TT 0918.102.057
106 Công an xã Hòa Bình 1 Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên 0389.425.747 conganxahoabinh1tayhoaphuyen@gmail.com
107 Công an xã Hòa Tân Tây Xuân Thạnh 2, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên 0915.397.889 caxhoatantay@gmail.com
108 Công an thị trấn Phú Thứ Khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên 0257.3578.188 Cattphuthu@gmail.com
109 Công an xã Hòa Đồng Phú Diễn Trong, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên 0914.682.113 caxhoadong2@gmail.com
110 Công an xã Hòa Mỹ Đông Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên 0903.020.372 Conganxahoamydongtayhoa@gmail.com
111 Công an xã Hòa Mỹ Tây Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên 0987.733.335 Conganxahoamytay@gmail.com
112 Công an xã Hòa Thịnh Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, Phú Yên 0974.724.926 caxhoathinh@gmail.com
113 Công an xã Hòa Phong Mỹ Thạnh Trung 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên 0982.829.997 Caxhoaphong.22264@gmail.com
114 Công an xã Hòa Phú Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, Phú Yên 0987.544.446 xahoaphu2020@gmail.com
115 Công an xã Sơn Thành Đông Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên 0332.245.678 sonthanhdongcax@gmail.com
116 Công an xã Sơn Thành Tây Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên 0961.129.739 caxstt@gmail.com
117 Đội Tổng hợp Khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên 0257.3872.189 tonghop.congandongxuan.phuyen
@gmail.com
118 Đội An ninh 0257.3670.313
119 Đội Cảnh sát QLHC về TTXH 0257.3670.279
120 Đội CSGT, TT 0257.3670.331
121 Công an thị trấn La Hai Khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, Đồng Xuân, Phú Yên. 0257.3872.646 lahaicatt@gmail.com
122 Công an xã Xuân Sơn Nam Thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, Phú Yên 0836.910.691 conganxaxuansonnam@gmail.com
123 Công an xã Xuân Sơn Bắc Thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân, Phú Yên 0257.3873.001 conganxaxuansonbac.dongxuan@gmail.com
124 Công an xã Xuân Long Thôn Long Mỹ, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, Phú Yên 0257.3668.439 conganxaxuanlong.dongxuan.phuyen
@gmail.com
125 Công an xã Xuân Lãnh Thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên 0915.080.158 conganxaxuanlanh.dongxuan
@gmail.com
126 Công an xã Đa Lộc Thôn 3, xã Đa Lộc, Đồng Xuân, Phú Yên 0913.016.459 conganxadaloc.dongxuan.phuyen
@gmail.com
127 Công an xã Xuân Quang 2 Thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, Phú Yên 0976.741.382 conganxaxuanquang2@gmail.com
128 Công an xã Xuân Quang 3 Thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, Phú Yên 0257.6265.266 conganxaxuanquang3@gmail.com
129 Công an xã Xuân Phước Thôn Phú Xuân B, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, Phú Yên 0257.3668.568 conganxaxuanphuoc.dongxuan.py
@gmail.com
130 Công an xã Xuân Quang 1 Thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên 0898.636.355 conganxaxuanquang1@gmail.com
131 Công an xã Phú Mỡ Thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, Phú Yên 0919.553.689 conganxaphumo.dongxuan.phuyen
@gmail.com
132 Đội Tổng hợp Khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3865.306 congantuyan.2022@gmail.com
133 Đội An ninh 0257.3866.002
134 Đội Cảnh sát QLHC về TTXH 0257.3866.001
135 Đội CSGT, TT 0257.3866.004
136 Công an thị trấn Chí Thạnh Khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3865.244 cattchithanh.2023@gmail.com
137 Công an xã An Chấn Thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3790.635 conganxaanchan22156@gmail.com
138 Công an xã An Hòa Hải Thôn Tân An, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3782.739 caxanhoahai22147@gmail.com
139 Công an xã An Dân Thôn Bình Chính, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3216 814 conganxaandan@gmail.com
140 Công an xã An Cư Thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3767.201 caxancu22138@gmail.com
141 Công an xã An Hiệp Thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3774.229 xaanhieptuyan35@gmail.com
142 Công an xã An Ninh Đông Thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3754.480 caxanninhdong1010@gmail.com
143 Công an xã An Ninh Tây Thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3755.739 caxaanninhtay22120@gmail.com
144 Công an xã An Thạch Thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3778.587 caxanthach22126@gmail.com
145 Công an xã An Mỹ Thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3789.336 caxanmy22153@gmai.com
146 Công an xã An Thọ Thôn Phú Cần, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3796.769 conganxaantho7979@gmail.com
147 Công an xã An Xuân Thôn Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3779.000 congananxuantapy@gmail.com
148 Công an xã An Lĩnh Thôn Phong Thái, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.2200.079 caxanlinh22144@gmail.com
149 Công an xã An Nghiệp Thôn Trung Lương 1, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3767.627 caxannghiep@gmail.com
150 Công an xã An Định Thôn Định Trung 2, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.6275.861 caxad100@gmail.com

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay10,719
  • Tháng hiện tại148,852
  • Tổng lượt truy cập10,870,658
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây