Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết như sau:
  1. Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 92 thủ tục (Phụ lục I );
  2. Danh mục Dịch vụ công trực tuyến một phần: 35 thủ tục (Phụ lục II);
  3. Thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên tại địa chỉ: http://dichvucong.phuyen. gov.vn
  4. Thông tin tài khoản thu phí, lệ phí (đối với thủ tục có phí, lệ phí):
+ Tên tài khoản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.
+ Số tài khoản: 123000074175
+ Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên.
PHỤ LỤC I
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực TTHC có nghĩa vụ tài chính (có/không) Thanh toán trực tuyến (có/không) Ghi chú
I Lĩnh vực Di sản văn hóa
1 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa Không Không  
2 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Không Không  
3 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập Không Không  
4 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Không Không  
5 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Không Không  
6 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Không Không  
7 Cấp giây chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Không Không  
8 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Không Không  
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Không Không  
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Không Không  
II Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
11 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Không Không  
 
 
12 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc   Không Không  
13 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại   Không Không  
III Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
14 Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Nghệ thuật biểu diễn  
15 Tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Không Không  
16 Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Không Không  
17 Ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Không Không  
IV Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
18 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở Không Không  
19 Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Không Không  
20 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường  
21 Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường  
22 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Không Không  
23 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Không Không  
24 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam  
 
 
25 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam    
26 Cấp lại giây phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam  
27 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh  
V Lĩnh vực Thư viện
28 Thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Thư viện Không Không  
29 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Không Không  
30 Thông báo chầm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Không Không  
VI Lĩnh vực Gia đình
31 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Không Không  
32 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Không Không  
33 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Không Không  
34 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Không Không  
35 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn Không Không  
 
 
  về phòng, chống bạo lực gia đình        
36 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình   Không Không  
VII Lĩnh vực Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
37 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Không Không  
VIII Lĩnh vực Thể dục thể thao        
38 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Thể dục thể thao  
39 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao    
40 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận    
41 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng    
42 Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức   Không Không  
43 Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức   Không Không  
44 Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương   Không Không  
45 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể    
 
 
  thao đối với môn Yoga        
46 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf  
47 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông  
48 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo  
49 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate  
50 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn    
51 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker  
52 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn  
53 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay  
54 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao  
55 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ  
56 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo  
57 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness  
58 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể  
 
 
  thao đối với môn Lân Sư Rồng        
59 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí  
60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh  
61 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinan  
62 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển  
63 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá  
64 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt  
65 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin  
66 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí  
67 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao  
68 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném  
69 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu  
70 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao  
71 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể  
 
 
  thao đối với môn Bóng rổ        
72 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao    
IX Lĩnh vực Lữ hành
73 Công nhận điểm du lịch Lữ hành Không Không  
74 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa    
75 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa    
76 Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa    
77 Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế   Không Không  
78 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài    
79 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Lữ hành  
80 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy    
81 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài    
82 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế    
83 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa    
84 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn    
 
 
  viên du lịch nội địa        
85 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch    
86 Công nhận khu du lịch cấp tỉnh   Không Không  
X Lĩnh vực Dịch vụ du lịch khác
87 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Dịch vụ du lịch khác  
88 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch    
89 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch    
90 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch    
91 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch    
92 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)    
 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực TTHC có nghĩa vụ tài chính
(có/không)
Thanh toán trực tuyến (có/không) Ghi chú
I Lĩnh vực điện ảnh
1 Cấp Giấy phép phân loại phim Điện ảnh Không Không  
II Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
2 Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” Thi đua, khen thưởng Không Không  
3 Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” Không Không  
4 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể   Không Không  
5 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể   Không Không  
6 Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật   Không Không  
7 Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật   Không Không  
III Lĩnh vực Di sản văn hóa
8 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Không Không  
9 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích   Không Không  
10 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích   Không Không  
11 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công   Không Không  
 
 
  lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật        
IV Lĩnh vực gia đình
12 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Không Không  
13 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Không Không  
14 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Không Không  
15 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Không Không  
16 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Không Không  
17 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Không Không  
V Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
18 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Không Không  
19 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Không Không  
20 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Không Không  
21 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Không Không  
22 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Không Không  
23 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Không Không  
24 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương Không Không  
 
 
  mại        
25 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Không Không  
26 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Không Không  
VI Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
27 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở Không Không  
28 Giám định văn hóa phẩm xuất khấu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Không Không  
29 Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh  
VII Lĩnh vực Lữ hành
30 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành Không Không  
31 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm  
32 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài  
33 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Không Không  
34 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Không Không  
 
 
35 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản   Không Không  


 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay10,719
  • Tháng hiện tại148,730
  • Tổng lượt truy cập10,870,536
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây