Tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng

Thứ ba - 08/08/2023 23:32 206 0
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là một trong các nội dung trọng tâm của báo chí lực lượng CAND - thể hiện vai trò xung kích, uy tín và vị thế của báo chí lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.
2-1.jpg -0
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và phát động Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 - 2025, chiều 8/6/2023. Ảnh: Nguyễn Thắng.

1. Trải qua các thời kỳ cách mạng, trong điều kiện chiến tranh hay khi đất nước hòa bình, đổi mới và phát triển, báo chí  CAND đều thể hiện vai trò tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, phản cách mạng. Trên số đầu của tờ Công an mới (ra ngày 1/11/1946), ghi rõ tôn chỉ, mục đích của tờ báo là: “Để phổ cập trong quần chúng tinh thần mới của Công an, để thắt chặt tình liên lạc giữa anh em cùng một ngành hoạt động trong toàn quốc, Việt Nam Công an vụ cho xuất bản tờ Công an mới. Đứng về phương diện Báo, Công an mới sẽ có những mục điều tra, phóng sự, tường thuật viết theo tài liệu xác thực và đầy đủ, những sản phẩm đặc biệt của Công an mà chỉ Công an mới có…”. Khi đổi tên thành Nội san Rèn luyện, Nội san CAND, các ấn phẩm không ngừng cải tiến nội dung, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền của lực lượng CAND.

“Đấu tranh chống phản cách mạng để bảo vệ thành quả cách mạng là một vấn đề thuộc về nguyên tắc của chính quyền chuyên chính dân chủ nhân dân, thực chất là chuyên chính vô sản” – trang bìa của Nội san CAND ra ngày 25/2/1962 trích đăng Nghị quyết của Bộ Chính trị số 39 NQ/TƯ, ngày 20/1/1962 về việc tăng cường đấu tranh chống các thế lực phản cách mạng. Thời kỳ này, các bài viết đăng trên ấn phẩm vừa tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân trong công tác, chiến đấu, vừa hướng dẫn nhân dân cảnh giác, đấu tranh với âm mưu, hoạt động của kẻ địch, các thế lực phản cách mạng.

Từ ngày báo phát hành công khai (tháng 10/1988 đến nay), công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu sai trái, thù địch tiếp tục được tăng cường. Khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, Báo CAND đẩy mạnh các bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND, các bài nghiên cứu, tham luận tại nhiều hội thảo, tọa đàm nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn con đường đi lên CNXH ở nước ta cũng như những vấn đề đặt ra trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Các bài viết đăng tải trên Báo CAND với lập luận chặt chẽ, khoa học góp phần bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân của các thế lực phản cách mạng, phản bác luận điệu sai trái, thù địch, từ đó khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn.

Đặc biệt, kể từ khi Báo CAND điện tử ra mắt bạn đọc (năm 2004), các bài viết đăng trên báo in cũng đồng thời được đưa lên điện tử, tạo điều kiện để độc giả trong và ngoài nước nhanh chóng tiếp cận, nghiên cứu, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu đả phá, bôi nhọ chế độ XHCN, các thủ đoạn xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng định hướng dư luận. 

2-2.jpg -0
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao Giải B Giải Báo chí quốc gia năm 2021 tặng nhà báo Cao Hồng (Đại diện nhóm tác giả Báo CAND đoạt giải).

2. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khoá XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Nghị quyết số 35 chỉ rõ vai trò, vị trí của báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Là cơ quan báo chí chủ lực, Báo CAND đã thường xuyên nghiên cứu, cập nhật tình hình, xây dựng các phóng sự, đăng tin, viết bài, kịp thời phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đội ngũ cộng tác viên đăng tải nhiều tin bài chuyên sâu. Báo CAND đã tăng số lượng các bài viết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, đảm bảo luận cứ, luận điểm chắc chắn, sắc sảo.

Báo điện tử CAND duy trì chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình”, sử dụng 3 phiên bản Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, mỗi năm đăng tải hàng trăm bài vạch trần bộ mặt thật của những đối tượng cơ hội, suy thoái về tư tưởng chính trị; phản ánh kịp thời kết quả đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ, nhân quyền để kích động gây rối an ninh trật tự. Các ấn phẩm chuyên đề Văn nghệ Công an, An ninh thế giới bám sát các vụ việc, diễn biến thời sự để tăng cường các bài viết phản bác chuyên sâu.

Truyền hình CAND (ANTV) đã duy trì nhiều năm chuyên mục “Chuyển động cuộc sống”, “Phim tài liệu”, “Đối thoại trường quay”, “Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) - Những việc cần làm ngay”. Từ tháng 11/2018, Truyền hình CAND đã mở 2 chuyên mục mới là “Xây dựng Đảng” và “Góc nhìn sự thật”, thời lượng 15 phút, mỗi tuần 1 số (phát lại hằng ngày) với các chương trình chuyên biệt về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch... Phát thanh CAND bám sát các vấn đề thời sự, phát sóng hàng trăm bài chuyên luận, điều tra, phỏng vấn, nhất là lấy ý kiến các chuyên gia, nhà  khoa học uy tín để phản bác, đấu tranh quan điểm sai trái, thù địch, giúp dư luận hiểu đúng vấn đề, không để các thế lực thù địch lợi dụng bôi nhọ, công kích lực lượng Công an, gây dư luận xấu trong xã hội.

Tạp chí CAND và các tạp chí chuyên ngành thuộc các học viện, trường CAND mở chuyên mục, chuyên trang với nhiều bài viết có tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn. Các chuyên đề của Báo CAND (An ninh Thủ đô, Công an TP. Hồ Chí Minh, An ninh Hải Phòng, Công an Đà Nẵng) tích cực đăng các tin, bài phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc về lực lượng CAND, trao đổi thông tin với Công an các đơn vị, địa phương để có phát ngôn chính xác, kịp thời định hướng dư luận... Nhà Xuất bản CAND đã xuất bản nhiều cuốn sách có giá trị như: “Quyền phản biện không của riêng ai”; “Bản lĩnh và niềm tin”; “Đấu tranh chống diễn biến hòa bình, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí hiện nay”…

Những năm qua, với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Công an, báo chí CAND đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ.

2-3.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương có nhiều thành tích trong tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự. Ảnh: Quỳnh Vinh.

3. Thực hiện mô hình tổ chức mới của Bộ Công an, năm 2018, Cục Truyền thông CAND được thành lập trên cơ sở các đơn vị báo chí, xuất bản CAND: Báo CAND, Truyền hình CAND, Nhà xuất bản CAND, Phát thanh CAND và Điện ảnh CAND. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Báo CAND được xác định là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện; sắp xếp các báo của một số Công an địa phương thành ấn phẩm chuyên đề của Báo CAND. Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND chỉ đạo sát sao các bộ phận chức năng chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình để có các bài viết, chương trình phát sóng, phát thanh đấu tranh phản bác, đảm bảo tính nhanh nhạy, kịp thời, chất lượng tốt, tính lan toả, hiệu ứng xã hội cao.

Những tác phẩm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đăng tải trên báo, tạp chí, truyền hình, phát thanh lực lượng CAND có sức lan toả sâu rộng, nhận được những phản hồi tích cực từ độc giả cũng như cơ quan, tổ chức, giúp người dân hiểu rõ, không tin, không cổ xuý các luận điệu sai trái, đồng thời đề xuất cơ quan chức năng có phương án phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời. Phản hồi của độc giả cho biết, do ở xa Tổ quốc nên nhiều người tiếp nhận thông tin sai trái từ các trang mạng ở nước ngoài, có người không nắm rõ nên tin là thật, đã có suy nghĩ không đúng về đất nước. Nay, qua nhiều bài viết trên Báo CAND onilne đã giúp bà con nhận rõ sự thật, phân biệt phải trái, hiểu rõ tình hình nước nhà, từ đó có suy nghĩ và hành động đúng đắn.

Nghề báo với nghề Công an có những điểm tương đồng

Phát biểu tại cuộc gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (do Bộ Công an tổ chức ngày 8/6/2023), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, nghề báo với nghề công an thật ra rất gần nhau, đều có sự phản ánh, điều tra. Thông tin báo chí công khai cũng chứa đựng hàm lượng thông tin hữu ích mà lực lượng Công an cần xem xét, đánh giá. Trong cuộc sống hàng ngày có nhiều hoạt động gần gũi...

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ những người làm báo đã quan tâm, phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo, giúp đỡ trong thời gian tới để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự cống hiến, đóng góp quan trọng của đội ngũ các nhà báo và những người làm công tác báo chí trong CAND thời gian qua. Theo đồng chí Bộ trưởng, hoạt động báo chí không chỉ là giới hạn hoạt động của phóng viên báo chí, mà cũng là hoạt động của nhân dân.

"Trong lực lượng CAND, một số CBCS đồng thời cũng là nhà báo, do đó, cần phản ánh tất cả hoạt động của đời sống xã hội, không chỉ phản ánh trên báo chí lực lượng CAND mà còn cộng tác với rất nhiều cơ quan báo chí khác", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

 

Lực lượng tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa

Tại cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (do Bộ Công an tổ chức ngày 8/6/2023), đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thay mặt các cơ quan báo chí và những người làm báo trong cả nước cảm ơn sự đồng hành của lực lượng CAND đối với sự nghiệp phát triển, trưởng thành của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, lực lượng CAND đã luôn đồng hành, giúp đỡ các cơ quan báo chí, người làm báo trong cả nước hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trên mặt trận tuyên truyền. Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức mà nền báo chí cách mạng Việt Nam đang phải đối mặt trước sự phát triển không ngừng của công nghệ số, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cảm ơn và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương để lực lượng báo chí trong cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu, giao phó. 

Khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của lực lượng báo chí trong CAND thời gian qua, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, với những đóng góp của mình, báo chí CAND thực sự trở thành một bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, là lực lượng tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa. Đồng thời bày tỏ mong muốn, các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương tạo điều kiện tốt hơn nữa để các cấp hội nhà báo, các cơ quan báo chí, các nhà báo tìm hiểu, làm tốt hơn công tác tuyên truyền mảng đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, kịp thời biểu dương những thành tích, tấm gương, hoạt động nổi bật của lực lượng CAND.

Tác giả: Báo CAND

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây